EIP-Agri focusgroep ‘New feed for pigs and poultry’ publiceert zijn eindconclusies

De EIP-AGRI Focus Group on 'New feed for pigs and poultry' onderzocht veelbelovende nieuwe bronnen en strategieën om de druk op natuurlijke hulpbronnen voor het voeren van varkens en pluimvee te verminderen. De Focus Group identificeerde en analyseerde vijf potentiële nieuwe mogelijkheden als voeder gericht op het economisch potentieel, voedingswaarde en duurzaamheid: bakkerijproducten, groene biomassa, insecten, microalgen en eencellige eiwitten.

De experten, zowel uit de praktijk als het onderzoek bundelden hun bevindingen in een eindrapport. Voorafgaand dit eindrapport werd in 4 minipapers informatie verzameld over: i) overzicht van bestaande nieuwe voedermiddelen; ii) karakterisering van nieuw diervoeder; iii) duurzaamheid; en iv) de productie en verwerking van nieuwe diervoeders. Deze informatie werd als basis gebruikt om succesfactoren en barrières voor heel wat nieuwe voeders te bediscussiëren en innovatieve oplossingen en ideeën voor operationele groepen en innovatieve projecten naar voor te schuiven als ook onderzoeks- en kennisnoden in onderzoek te identificeren.

In hun aanbevelingen stelden ze dat duurzaam voeders vooral ook belangrijk zijn voor de biologische landbouw. Ze benadrukken hierbij dat voor de biologische landbouw zich nog meer uitdagingen voor doen om te voldoen aan de eisen voor de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe diervoeders dan deze die in het verslag worden gepresenteerd. De scheiding van de originele componenten of bijvoorbeeld de substraten voor insecten zijn een extra vereiste. Bij de ontwikkeling van nieuw voeders voor de biologische markt moet rekening worden gehouden met regels voor biologische productie.

Lees het eindrapport en de factsheet.

Meer informatie over de focusgroep ‘New feed for pigs and poultry’ en de  4 voorbereidende minipapers vind je hier.