NOBL-bericht: Januari 2020

Beste lezer,

2020! Terug een jaar waar we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen via deze nieuwsbrief in de kijker blijven zetten.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Stabiele en weerbare landbouwsystemen door verrijkte bodembiodiversiteit

Sinds juni 2019 werken 22 partners uit 7 Europese landen aan het nieuwe Europese Horizon2020 project ‘SoildiverAgro’ (Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems). Het project loopt tot 2024 en de Belgische partners zijn ILVO, Inagro, PSKW en POMONA. Samen willen ze zicht krijgen op de huidige bodembiodiversiteit en de noden rond bodembeheer, de beste beheersmaatregelen en teeltsystemen identificeren om de bodembiodiversiteit te verbeteren, nieuwe methodes ontwikkelen om de genetische en functionele biodiversiteit in de bodem te analyseren, alles socio-economisch evalueren, om zo nieuwe strategieën te kunnen voorstellen.

De Vlaamse partners binnen het project hebben u hulp nodig! Bent u landbouwer, voorlichter, onderzoeker, beleidsmaker of op een ander manier betrokken bij gewasproductie of bodembiodiversiteit?

Meer…

 

ILVO zoekt doctoraatsstudent voor project over welzijn van varkens en pluimvee

ILVO is op zoek naar een doctoraatsstudent voor een H2020 project over welzijn van varkens en pluimvee gehouden onder biologische en vrije-uitloopsystemen. Meer informatie over de vacature vind je hier.

Solliciteren kan tot 15 februari 2020.

Meer…

 

Goudsbloem, een gouden kans voor de Vlaamse landbouw

Goudsbloem of Calendula officinalis is een plant die zijn oorsprong vindt in het Middellandse Zeegebied. Het is een plant die gekend is om zijn bloemen met medicinale eigenschappen. In het project “Goudsbloem: een gouden kans” willen we goudsbloem uitrollen als een rendabel dubbeldoelgewas in de gangbare en biologische landbouw met een lokale afzet van de bloemen en zaden.

Meer...

 

Kansen voor onderzoek

Oproep ERA-NET Cofund ICT-AGRI FOOD

Een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep werd geopend in het kader van het nieuwe ICT-AGRI FOOD-netwerk, dat zich toespitst op onderzoek naar ‘ICT-enabled agri-food systems’. Het doel van deze oproep is om de Europese agri-food systemen te transformeren naar meer duurzame, weerbare, transparante en meer rechtvaardige systemen.

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst

  • TOPIC 1 – “Data-driven ICT platforms and solutions to improve the sustainability of agri-food Systems”
  • TOPIC 2 – “Identify and address barriers for adoption of ICT technologies in the agri- food systems”

De deadline voor pre-proposal is 3 maart 2020 13:00 CET.

Meer…

 

Vooraankondiging Cofunded Call ERA-NET ICRAD

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7). In België heeft zowel VLAIO, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

Meer…

 

Pre-announcement ERA-NET cofund on Food Systems and Climate (FOSC)

Op 2 december 2019 wordt een gezamenlijke ERA-NET cofund-oproep geopend in het kader van het nieuwe FOSC-netwerk, dat zich toespitst op transnationaal onderzoek naar voedselzekerheid in het licht van de klimaatsverandering.

De deadline voor indiening van de ‘pre-proposals’ is voorzien op 12 februari 2020.

De – beknopte – beschikbare informatie die momenteel kan worden geraadpleegd bevindt zich op de FOSC-website. Hier kan ook de vooraankondiging van de oproep worden geraadpleegd. Voor deze oproep neemt o.a. FWO deel als financier van Vlaamse onderzoekers.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

 

 

 

 Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda