Vlaamse oproep onderzoeksprojecten biologische landbouw

Het Departement Landbouw en Visserij doet een oproep om projectvoorstellen voor onderzoek biologische landbouw in te dienen rond één of meer van de volgende thema’s:

Thema’s dierlijke productie

  • Gezonde opfok van kleine herkauwers

Thema’s plantaardige productie

  • Teeltsystemen en vruchtwisseling in het kader van functionele agrobiodiversiteit
  • Problematiek van knopkruid op intensieve biologische groentebedrijven

Gemengde thema’s

  • Gemengde productiesystemen plant/dier
  • Creatief benutten van de P-gebruiksruimte van MAP V

Deadline voor indienen van projecten is 1 juni 2016!

Voor deze ‘Oproep onderzoek biologische landbouw 2016’ is een totaalbudget voorzien van 180.000 euro. Indien een onderzoeksvoorstel al via andere financieringsbronnen bekostigd wordt, zal het geweigerd worden.

Projecten kunnen ten vroegste starten na ontvangst van de officiële goedkeuring (indicatief oktober 2016) en moeten ten laatste op 1 april 2017 van start gaan. De projectduur bedraagt maximaal drie jaar.

De oproep is bedoeld voor Vlaamse wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen zonder commerciële doelstellingen en richt zich op fundamenteel/toegepast onderzoek dat ingaat op reële noden binnen de Vlaamse biosector.  Partnerschap in de uitvoering tussen enerzijds deze wetenschappelijke onderwijs- en onderzoeksinstellingen en anderzijds praktijkcentra is mogelijk. Gezien de oproep zich richt op fundamenteel/toegepast onderzoek kan dit partnerschap maximaal 15% van de totale subsidiabele kost uitmaken.

Meer informatie over de thema’s van de oproep, indieningsvoorwaarden en aanvraagformulier vinden jullie terug op de website:

http://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/vlaamse-oproep-2016-onderzoeksprojecten-biologische-landbouw

Voor vragen bij deze oproep of ben je op zoek naar partners binnen deze oproep dan helpt NOBL (www.nobl.be; info@nobl.be) je graag op weg.