Project COBRA - Biologische veredeling voor meer weerbare graan- en eiwitgewassen - afgerond

Begin 2016 liep het Europese project ‘COBRA’ ten einde, waarin gewerkt werd rond biologische veredeling en zaadproductie van granen en eiwitgewassen. In totaal namen hierin 41 partners deel uit 18 landen. Vanuit Vlaanderen participeerden Inagro en Universiteit en Hogeschool Gent in het project.

'COBRA’ staat voor ‘Coordinating Organic plant BReeding Activities for diversity’. Het Europese samenwerkingsverband wou de lopende onderzoeksactiviteiten rond biologische veredeling in granen en peulvruchten over heel Europa samenbrengen en versterken door meer gecoördineerde acties. Veredelen voor en door diversiteit is het inhoudelijke doel. Het belang hiervan voor biologische productiesystemen is duidelijk: een hoge genetische diversiteit heeft de potentie om gewassen weerbaarder te maken, robuuster en beter aangepast aan variërende klimatologische omstandigheden. Meer hierover vind je in ‘Biologische veredeling voor meer weerbare graan- en eiwitgewassen’.

Dit artikel geeft je een overzicht van de projectresultaten.

Het werk en de publicaties van alle Europese partners vind je terug op Organic ePrints: http://orgprints.org/view/projects/COBRA.html .

Het COBRA project maakt deel uit van het Core Organic II ERA-NET en werd financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid (Departement Landbouw en Visserij). www.cobra-div.eu

Projectverantwoordelijken in Vlaanderen: Karel Dewaele (Inagro) en Kevin Dewitte (HoGent)

Meer info?
Karel Dewaele (Inagro), karel.dewaele@inagro.be

Bron: Biopraktijk.be