Voorstellen prioritaire onderzoeksthema's biologische landbouw vanuit TPOrganics voor onderzoeksoproepen 2013 EU 7KP

In september 2011 maakte TP Organics een lijst met prioritaire onderzoeksnoden voor de biologische landbouw in Europa over aan DG onderzoek en innovatie met de vraag deze op te nemen in het werkingsprogramma 2013 van het EU 7 Kaderprogramma. De onderzoeksonderwerpen werden geselecteerd uit de strategische onderzoeksagenda gepubliceerd door TP Organics in December 2009, alsook op basis van verdere discussie en een openbare raadpleging over prioritaire onderwerpen tijdens 2010 en 2011.

TP Organics beschouwt de onderwerpen van de grootste prioriteit, en zeer van toepassing op verschillende gebieden van het werkprogramma voor de kennisgebaseerde bio-economie van het 7 KP en de Europese Commissie.

Verschillende onderwerpen ondersteunen het debat over hoe biologische landbouwsystemen kunnen bijdragen aan de grote uitdagingen van de productie van levensmiddelen, zoals voedselveiligheid, verlies van biodiversiteit, klimaatverandering, de verbetering van levensonderhoud in landelijke gebieden onder de voorwaarden van de afnemende natuurlijke hulpbronnen, evenals, hoe biologische landbouw kunnen bijdragen aan het voorkomen van moderne ziekten, zoals allergieën.

De lijst van prioritaire onderzoeksthema's zijn te downloaden via http://www.tporganics.eu/.