C-IPM ERA-net publiceert een Strategisch onderzoeksagenda voor IPM in Europa

Coordinated Integrated Pest Management (C-IPM) publiceerde recent een strategische onderzoeksagenda voor geïntegreerd pest management in Europa. C-IPM is een Europees netwerk van nationale financiers van onderzoek (ERA-Net) dat als doel heeft nationale onderzoeksprogramma’s rond IPM in Europa op elkaar af te stemmen. C-IPM bestaat uit 34 partners uit 21 landen (www.c-ipm.org).

De C-IPM strategische onderzoeksagenda biedt aanbevelingen aan voor toekomstig Europees en nationaal onderzoeksuitdagingen rond IPM en over hoe de implementatie van IPM te verhogen om te komen tot een meer duurzame productie. Het document is bedoeld voor onderzoekers, beleidmakers en alle actoren die betrokken zijn in de gewasbeschermingssector.

De meest belangrijke onderwerpen, geïdentificeerd door de C-IPM partners, werden in 4 centrale thema’s ondergebracht.  Elk thema bevat een aantal onderwerpen die de huidige prioriteiten en toekomstige onderzoeksnoden van de partners reflecteren en bijgevolge de korte en middellange termijn IPM prioriteiten vertegenwoordigen.

De 4 centrale thema’s zijn:

  • Preventive and sustainable (pest) management
  • Alternative to conventional pesticides and innovative control
  • IPM in minor crops
  • Drivers and impact of IPM

De toenemende noodzaak voor het zoeken naar alternatieven voor chemische/synthetische gewasbeschermingsmiddelen maakt deze onderzoeksagenda ook zeer relevant voor de biologische landbouwsector en -onderzoek.

De C-IPM Strategic Research Agenda for IPM in Europe kan hier gedownload worden. Een uitgebreide samenvatting vind je hier.