TP Organics gaat op zoek naar beloftevolle innovaties in de biosector

Innovatie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de biologische landbouw. Door de lancering van een oproep tot innovaties (Call for Innovations) nodigt TP Organics landbouwers, onderzoekers, en bedrijven uit om hun innovatieve oplossingen voor de biologische landbouw en voeding binnen volgende thema’s voor te stellen:

  1. Innovation for animal health and welfare in organic production systems 
  1. Increasing productivity and quality in organic arable farming 
  1. Improving the transparency of the organic value chain 

Het doel is het innovatiepotentieel van de biologische voedings- en landbouwsector in de kijker te plaatsen

De thema’s zijn gebaseerd op prioriteiten vastgelegd door TPOrganics in hun  Strategic Research and Innovation Agenda. De indieners van de beste oplossingen krijgen de kans om hun innovatie voor te stellen op de tweede editie van de Organic Innovation Days op 6 december 2016 in Brussels (bekijk hier de eerste editie).  

Meer informatie over de thema’s, de timing van de oproep en de template voor het indienen van voorstellen vind je hier.

De voorstellen dienen in Word format verzonden te worden naar info@tporganics.eu  ten laatste op 12 sptember 2016.  In het onderwerp van de email vermeld je het volgende: OID_2016_Theme 1, 2 or 3_Title of your innovation. 

Voor meer informatie over de Call & Organic Innovation Days kan je altijd conctact opnemen met het TP Organics Secretariaat via info@tporganics.eu of de TP Organics website http://www.tporganics.eu/  bezoeken.