Oproep demonstratieprojecten duurzame landbouw 2016

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van demonstratieprojecten rond de thema’s:

  • Alternatieve verdienmodellen
  • Smart Farming
  • Klimaatmitigatie

Deze oproep richt zich uitsluitend naar organisaties en instellingen zonder commerciële doeleinden. Om demonstratieprojecten uit te voeren moet een vereniging erkend zijn als centrum voor sensibilisering van meer duurzame landbouw.

De uiterste indieningsdatum is ten laatste vrijdag 23 september 2016 (= postdatum 23 september 2016).

Meer informatie over de thema's, demonstratieprojecten en de indieningsprocedure vind je hier.