De Europese Commissie publiceert zijn strategie voor landbouwonderzoek en innovatie

De Europese Commissie publiceert in een rapport het resultaat van een jarenlang proces om een strategische benadering te ontwikkelen voor het Europese landbouwonderzoek en innovatie. De strategie richt zich op de primaire productie van land- en bosbouw en strekt zich uit tot de voedings- en niet-voedingsketens en de plattelandseconomie. Het document zal als leidraad dienen voor de programmering van Horizon 2020 voor 2018-2020 en een bijdrage bieden aan de discussie met betrekking tot onderzoek en innovatie in de EU op de lange termijn.

Vijf prioritaire gebieden voor onderzoek en innovatie zijn geïdentificeerd en geclusterd in twee thematische rubrieken.

Waarde creëren uit land – duurzame primaire productie

• Prioriteit 1: Resource management (met name bodem, water en biodiversiteit)

• Prioriteit 2: Gezondere planten en dieren

• Prioriteit 3: Geïntegreerde ecologische benaderingen van boer tot landschapsniveau

Verbetering van innovatie op het platteland – Modernisering van landelijke gebieden en beleid:

• Prioriteit 4: Nieuwe mogelijkheden voor landelijke groei

• Prioriteit 5: Verbetering van het menselijk en sociaal kapitaal in plattelandsgebieden

Hierbij werden ook vijf overschrijdende aandachtspunten geïdentificeerd:

  • Systeembenaderingen zijn noodzakelijk om het veelvoud aan uitdagingen in landbouw en voedings- en niet-voedingssystemen op een geïntegreerde wijze aan te pakken
  • Maatschappelijke betrokkenheid in onderzoek en innovatie zal ervoor zorgen dat onderzoek beantwoordt aan de maatschappelijke behoeften en de implementatie van onderzoeksresultaten vereenvoudigt
  • Informatie en communicatietechnologie (ICT) als facilitator. Digitale technologieën evolueren snel en hebben het potentieel om productiesystemen in de landbouw, bosbouw en verwante voedings- en niet-voedingsketens te transformeren. Zij bieden ook aanzienlijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de plattelandsgebieden als gevolg van betere connectiviteit, verhoogde sociale insluiting en mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen.
  • Onderzoek en infrastructuur: de tijd tussen kenniscreatie, -ontwikkeling en adoptie van innovaties vereist dat fundamenteel en toegepast onderzoek goed gesynchroniseerd verloopt en bijdragen tot een gezamenlijke strategische doelstellingen.  Aandacht moet worden besteed aan de ontwikkeling, toegang en onderhouden van onderzoeks- en innovatie infrastructuur als een belangrijke motor voor faciliteren van onderzoek en gezamenlijke onderzoek.
  • De op systemen gebaseerde benadering vereist sociaal-economisch onderzoek dat wordt ingebed in een breed scala aan onderzoeks- en innovatiegebieden gezien het belangrijk is in het ontwerp en de uitvoering van beleid met invloed om voedings- en niet voedingssystemen en plattelandsgebieden.

Het document baseert zich op input verzameld vanuit verschillende bronnen, workshops en consultaties met honderden experten.  Het proces werd gelanceerd in een workshop op de Expo 2015 in Milaan waar het eerste achtergronddocument besproken werd. Het hele proces van consultaties werd afgesloten met de conferentie ‘Designing the path, a strategic approach to EU agricultural research and innovation’ die plaatsvond in Brussel op 26 -28 januari 2016.

Het volledige document is hier te downloaden.