SOLMACC project gaat op zoek naar de toepassing van klimaat-vriendelijke praktijken

Terwijl biologische landbouw reeds de juiste omstandigheden creëert om klimaatverandering tegen te gaan, gaan twaalf bedrijven in Zweden, Duitsland en Italië op zoek naar mogelijkheden om verder klimaatvriendelijke praktijken toe te passen en uit te testen als deel van het SOLMACC project (Strategies for Organic and Low input farming to Mitigate and Adapt to Climate Change). De praktijken (recyclage van nutriënten op het bedrijf, gewasrotatie, gereduceerde bodembewerking en agroforestry) hebben potentieel om de broeikasgassen te reduceren met ongeveer 15% ten opzichte van een gemiddeld bedrijf onder gelijkaardige klimatologische condities, alsook het verbeteren van de adaptatie aan negatieve effecten van de klimaatsverandering.

Recent publiceerde het project zijn vijfde nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt o.a. gefocust op de toepassing van agroforestry op de SOLMACC bedrijven en het potentieel voor de mitigatie van broeikasgassen en het vastleggen van koolstof .

Meer over het SOLMACC LIFE project  vind je hier.