De 6de oproep Landbouw (LA)-Trajecten 2016-2017 staat open!

De 6de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2016-2017 is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is donderdag 24 november 2016 om 12 uur.

De kenmerken van het programma LA-trajecten zijn beschreven in de handleiding Landbouw-trajecten. Er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag en -begroting voorzien.

Men organiseert op 3 oktober 2016 om 10.00u een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. Deze infosessie vindt plaats in de Rubenszaal van het Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen), Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen.

Let op! Er worden geen instructiegesprekken meer voorzien, indien u een persoonlijk gesprek wenst met een adviseur, vragen wij u gebruik te maken van de voorbesprekingen.

Er zijn twee mogelijkheden om een voorbespreking aan te vragen :

  1. voor een bespreking (ca. 1/2u) die na afloop van de infosessie doorgaat, via de website samen met uw registratie voor de infosessie
  2. voor een bespreking op een ander moment naar keuze, via mail aan landbouw@vlaio.be en dit uiterlijk tot 31 oktober 2016.

Bij uw aanvraag tot voorbespreking dient u in beide gevallen een korte samenvatting van het projectvoorstel en de vragen die u wenst te behandelen, toe te voegen.

Meer informatie over de LA trajecten: http://www.iwt.be/subsidies/LA-trajecten

Bron: Agentschap Innoveren en Ondernemen