Vooraankondiging: COREOrganic ERA-NET Cofund lanceert projectoproep voor onderzoek voor de biologische landbouw begin december!

Samen met 25 partners uit 19 landen bereidde het COREOrganic ERA-NET CoFund een gezamenlijke oproep voor transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa voor. Het totale budget van deze nieuwe oproep bedraagt ongeveer 14,5 miljoen € (incl top-up funds vanuit EU).

Het Departement Landbouw en Visserij, als partner voor Vlaanderen in het ERA netwerk, zal hierbij 198.000 € ter beschikking stellen voor Vlaamse onderzoekers binnen transnationale onderzoeksconsortia rond de thema’s ’gespecialiseerde en intensieve plantaardige productiesystemen’ en ‘robuuste dierlijke productiesystemen’.

De definitieve oproep wordt verwacht begin december. Het indienen van projectvoorstellen verloopt via een 2 stap-procedure. De deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien op 1 maart. Voorlopige details rond de oproep en de voorwaarden voor indienen van projectvoorstellen kan u reeds hier nalezen.

Op 7 december 2016 wordt een brokerage event georganiseerd in het kader van deze COREOrganic Plus ERAnet projectoproep in Brussel. De thema's van deze oproep zullen in de loop van november bekend worden gemaakt. Tijdens dit event worden de thema’s en de indieningsprocedure van de call toegelicht. Het is ook een ideaal moment op potentiële internationale partners voor samenwerking te ontmoeten. Tot 21 november kan u zich inschrijven via deze link.

Een ERA-NET (European Research Area Network) is een instrument van de Europese Commissie binnen het kaderprogramma Horizon2020 voor onderzoek en innovatie. Doel van een ERA-NET is afstemming van onderzoeksprogramma's in de nationale lidstaten en stimuleren van de samenwerking tussen nationale onderzoeksfinanciers. Een van de belangrijkste activiteiten van deze netwerken is de organisatie van een gezamenlijke oproep voor onderzoeksvoorstellen. Meer informatie over het COREOrganic ERA-NET en de in het verleden gefinancierde projecten vind je via www.coreorganic.org.