Nieuwe editie 'De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016' beschikbaar!

Ter gelegenheid van de 4e tweejaarlijkse studienamiddag ‘Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek’ die plaats vond op 30 november 2016, staan we zoals gebruikelijk ook even stil bij het onderzoek tijdens de voorbije jaren. Met de publicatie ‘De biologische landbouw in Vlaanderen: onderzoek 2015-2016’ geven we een overzicht over wat in 2015 en 2016 op vlak van onderzoek en kennisontwikkeling voor de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen reilde en zeilde. We richtten ons hierbij op projecten en onderzoek uitgevoerd onder biologische omstandigheden en/of met als doelgroep de biologische sector. Maar ook enkele onderzoeksprojecten met hoge relevantie voor de biologische sector kregen een plaatsje.

De publicatie is op te vragen door een mail te sturen naar info@nobl.be of via volgende link.