Projectoproep COREOrganic ERA-NET Cofund gelanceerd!

Samen met 25 partners uit 19 landen bereidde het COREOrganic ERA-NET CoFund een gezamenlijke oproep voor transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa voor. Het totale budget van deze nieuwe oproep bedraagt ongeveer 14,5 miljoen € (incl top-up funds vanuit EU).

Het Departement Landbouw en Visserij, als partner voor Vlaanderen in het ERA netwerk, stelt hierbij 198.000 € ter beschikking  voor Vlaamse onderzoekers binnen transnationale onderzoeksconsortia rond de thema’s ’gespecialiseerde en intensieve plantaardige productiesystemen’ en ‘robuuste dierlijke productiesystemen’. Binnen het thema 'Robuuste dierlijke productiesystemen' focust Vlaanderen zich op onderzoek voor de biologische melkvee- en varkenshouderij.

Details rond de oproep vind je hier : Call Announcement 2016, National Rules and Priorities en de Partnering tool al je op zoek bent naar partners voor een consortium. Het indienen van projectvoorstellen verloopt via een 2 stap-procedure.

De deadline voor het indienen van pre-proposals is 1 maart 2017!

 

Een ERA-NET (European Research Area Network) is een instrument van de Europese Commissie binnen het kaderprogramma Horizon2020 voor onderzoek en innovatie. Doel van een ERA-NET is afstemming van onderzoeksprogramma's in de nationale lidstaten en stimuleren van de samenwerking tussen nationale onderzoeksfinanciers. Een van de belangrijkste activiteiten van deze netwerken is de organisatie van een gezamenlijke oproep voor onderzoeksvoorstellen. Meer informatie over het COREOrganic ERA-NET en de in het verleden gefinancierde projecten vind je via www.coreorganic.org.