Nieuwe oproep projectvoorstellen binnen ICT-AGRI ERA-net

Het ICT-AGRI  ERA-Net lanceert een nieuwe oproep voor onderzoeksprojecten :Call 2017 – Farm Management Systems for Precision Farming. VLAIO is partner voor Vlaanderen.

Het doel van de nieuwe oproep is bij te dragen aan de ontwikkeling van een eco-efficiënte, input-efficiënte en competitieve landbouw door een toenemend en verbeterd gebruik van ICT en robotica.

De 3 onderwerpen van de oproep zijn:

  1. Agricultural research on use of sensor data for decision support
  2. Development of applications for Precision Farming
  3. Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems

De deadline voor het indienen van voorstellen is 21 april 2017.

Vlaanderen participeert met:

De oproep hanteert een éénstapsprocedure. Tegelijkertijd met het indienen van de internationale projectaanvraag dient aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen bijkomende informatie bezorgd te worden door de Vlaamse partner van het projectvoorstel (onder de vorm van de annex aan ERANET projectvoorstellen voor O&O-bedrijfsprojecten, de annex aan ERANET projectvoorstellen voor kmo-innovatieprojecten of de annex aan ERANET projectvoorstellen voor sprint-projecten ).

Gelieve tijdig contact op te nemen met het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Anne De Brabandere – anne.debrabandere@vlaio.be of Elsie De Clercq – elsie.declercq@vlaio.be).

Meer informatie o.a. over de oproepdocumenten vindtu via www.ict-agri.eu.