Projectoproep LEADER 2020 Oost-Vlaanderen -Vlaamse Ardennen

De Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen lanceert een projectoproep binnen LEADER 2020 Oost-Vlaanderen. In de eerste stap doet de Plaatselijke Groep een open oproep naar projectideeën die verder kunnen worden uitgewerkt naar een koepelproject.

Het is van belang dat deze projectideeën:

  1. inspelen op lokale noden of initiatieven van onderuit
  2. (kunnen) betrekking hebben op alle (of een groot deel van de) gemeenten uit de Vlaamse Ardennen
  3. gericht zijn op doelstellingen uit één of meerdere thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Vlaamse Ardennen (zie LOS Vlaamse Ardennen)

Ideeën die hiervoor in aanmerking komen, kunnen gedeeld worden via een aanmeldingsformulier en dit ten laatste tot maandag 20 april (12u00 ’s middags).

Meer informatie over deze oproep vind je op www.plattelandsloket.be