Projectoproep 'koepelprojecten' LEADER 2020 Oost-Vlaanderen -Vlaamse Ardennen

De Plaatselijke Groep LEADER Vlaamse Ardennen lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s landbouw- en natuureducatie, leefbare dorpen en streekidentiteit.
Dit is meteen ook de laatste oproep van de huidige programmaperiode (2015-2020). Er is een budget voorzien van € 200.000 als cofinanciering en er geldt een maximaal cofinancieringspercentage van 65%

WAT ZIJN ‘KOEPELPROJECTEN’?

In een koepelproject

  • neemt/nemen één of meerdere organisatie(s) de coördinatie van het project op zich.
  • zet(ten) de coördinerende organisatie(s) een sterk partnerschap op die initiatieven van onderuit mee ondersteun(en)
  • werkt men rond een gemeenschappelijke doelstelling.

HOE INDIENEN?

Deze oproep gebeurt in 3 stappen

Stap 1: Voor welk thema, welke nood, … zou een koepelproject interessant zijn? | deadline 20 april

In de eerste stap doet de Plaatselijke Groep (PG) een open oproep naar projectideeën die verder kunnen worden uitgewerkt naar een koepelproject. Het is van belang dat deze projectideeën

  1. inspelen op lokale noden of initiatieven van onderuit
  2. (kunnen) betrekking hebben op alle (of een groot deel van de) gemeenten uit de Vlaamse Ardennen
  3. gericht zijn op doelstellingen uit één of meerdere thema's van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Vlaamse Ardennen (zie LOS Vlaamse Ardennen)

Heb je een idee die hiervoor in aanmerking komt, dan vragen we je om deze te delen via onderstaand aanmeldingsformulier en dit ten laatste op maandag 20 april (12u 's middags).

aanmeldingsformulier koepelproject

Deze stap 1 is niet verplicht. Maar door deze aanmelding kan de PG al een eerste screening doen op haalbaarheid en de ideeën toetsen op bovenstaande 3 punten. Het kan je idee versterken en (nog) meer in de juiste richting sturen. Je mag een idee ook aanmelden om andere organisaties te inspireren hierrond een koepelproject uit te werken.

Stap 2: Verplichte (!) aanmelding van een conceptnota 'koepelproject'| deadline 5 juni

De ideeën worden verder uitgewerkt tot een conceptnota voor een koepelproject. Deze nota omvat onder meer een eerste aanzet tot partnerschap, de interesses van lokale spelers, de uitwerking van de deelprojecten en een eerste budgetraming.
De conceptnota's voor koepelprojecten worden verplicht (!) aangemeld ten laatste op 5 juni (12u ’s middags). Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.plattelandsloket.be
De PG beoordeelt de aangemelde conceptnota's en selecteert vervolgens één of meerdere conceptnota’s om verder uit te werken.

Stap 3: Uitwerking naar een volwaardig koepelproject | deadline 14 oktober

Eén of meerdere conceptnota's worden uitgewerkt tot een volwaardig koepelproject. Definitieve indiening is woensdag 14 oktober (12u 's middags).
Bij goedkeuring kan het koepelproject van start gaan op 1 januari 2021.

NOG VRAGEN?

Contacteer het plattelandsloket op 09 267 86 61 of platteland@oost-vlaanderen.be  

Meer informatie over deze oproep vind je op www.plattelandsloket.be