LEADER Grensregio Waasland - Oproep koepelprojecten

De Plaatselijke Groep LEADER Grensregio Waasland lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s lokale voedselstrategieën en streekproducten, leefbare dorpen en streekidentiteit. De concrete inhoud van deze thema’s kan je vinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van de acties vermeld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

Dit is de laatste oproep van de huidige programmaperiode. Er is een budget voorzien van 100.000 tot 150.000 euro als cofinanciering. Er geldt een maximale cofinanciering van 65%, er moet dus een eigen inbreng zijn van 35%.  

WAT ZIJN ‘KOEPELPROJECTEN’?

Bij een koepelproject zijn de volgende (bijkomende) voorwaarden van toepassing voor de beoordeling van de projecten:

  • In een koepelproject neemt/nemen één of meerdere organisatie(s) de coördinatie van het project op zich;
  • In een koepelproject zet(ten) de coördinerende organisatie(s) een sterk partnerschap op die initiatieven van onderuit mee ondersteunt en inspeelt op lokale noden;
  • Een koepelproject heeft bij voorkeur betrekking op alle (of een groot deel van de) gemeenten van de Grensregio Waasland;
  • In een koepelproject werkt men rond een gemeenschappelijke doelstelling uit één of meerdere thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

HOE INDIENEN?
Heb je een idee, of zoek je nog inspiratie voor ideeën? Surf naar het plattelandsloket van de provincie Oost-Vlaanderen voor alle informatie over de aanmeldingsprocedure.

Om een project in te dienen, vul je vóór 5 juni 2020 (12u 's middags) het aanmeldingsformulier in. De Plaatselijke Groep zal de inzendingen evalueren en voorstellen doen aan de promotor om het project sterker te maken.

De indiening van de uiteindelijke projectfiche gebeurt vóór 14 oktober 2020 (12u 's middags) via het e-loket. De goedgekeurde projecten starten vanaf 1 januari 2021.

NOG VRAGEN?

Contacteer LEADER-coördinator Andy Bourriez op 09 267 86 73 of andy.bourriez@oost-vlaanderen.be