Projectoproep onderzoek biologische landbouw 2017 is gelanceerd!

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert een nieuwe oproep voor onderzoek biologische landbouw.

De thema’s voor de oproep zijn:

  1. Gezonde opfok van kleine herkauwers
  2. Nutriënten- en organische stofvoorziening in intensieve groente- en fruitteeltsystemen, in open lucht of in kas en tunnel
  3. Graslandmanagement
  4. Gebruik van regionale grondstoffen voor biologische voeders

Voor deze “Oproep onderzoek biologische landbouw 2017” werd een totaalbudget gereserveerd van 180.000 euro, met een maximum steunbudget van 90.000 euro per project.

De deadline voor indienen van projectvoorstellen is 1 juni 2017.

De oproep is gericht naar Vlaamse onderzoeksinstellingen en Vlaamse onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) zonder commerciële doelstellingen.

De projecten worden, zowel op het vlak van praktijktoepassingen als voor de meer fundamentele onderzoeksaspecten, samen met de biosector uitgeschreven, uitgevoerd en opgevolgd. Samenwerking en partnerschap tussen enerzijds het praktijkveld (proefcentra, bio bedrijfsnetwerken, …) en anderzijds de indienende instellingen is onontbeerlijk en een voorwaarde voor het project.

Meer informatie over de indiening van projectvoorstellen vind je hier: http://lv.vlaanderen.be/nl/nieuws/vlaamse-oproep-2017-onderzoeksprojecten