TPOrganics herziet zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de periode 2021-2027

TPOrganics publiceerde in december een herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische landbouw en agroecologie. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de biosector in Europa tot 2027. Met deze prioriteiten wil TPOrganics ervoor zorgen dat onderzoek en innovatie voor de biologische sector verder een plaats krijgt onder Horizon Europe. De biologische sector moet hierdoor in staat gesteld worden de noodzakelijke transitie naar een duurzame voedselproductie en landbouw in Europa te leiden.

De nieuwe strategichs onderzoeks- en innovatieagenda identificeert 4 prioritaire onderzoeksgebieden:

  • Moving organics forward: Priorities for the organic sector
  • Climate-resilient, diversified farming systems based on ecological approaches
  • Redesign of food and agricultural policies
  • Sustainable value chains for better food systems

Binnen deze thema’s zijn 29 specifieke onderzoeksnoden gedefinieerd.

De strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische landbouw en agroecologie van TPOrganics kan je hier downloaden.