NOBL-bericht: Februari 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

EIP-Agri focusgroep ‘New feed for pigs and poultry’ publiceert zijn eindconclusies

De EIP-AGRI Focus Group on 'New feed for pigs and poultry' onderzocht veelbelovende nieuwe bronnen en strategieën om de druk op natuurlijke hulpbronnen voor het voeren van varkens en pluimvee te verminderen. De Focus Group identificeerde en analyseerde vijf potentiële nieuwe mogelijkheden als voeder gericht op het economisch potentieel, voedingswaarde en duurzaamheid: bakkerijproducten, groene biomassa, insecten, microalgen en eencellige eiwitten. Hun bevindingen publiceerden ze in een eindrapport.

Meer…

TPOrganics publiceert prioriteiten voor onderzoek en innovatie voor de biologische landbouw in Europa voor periode 2021-2027

TPOrganics publiceerde in december een herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische landbouw en agroecologie. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de biosector in Europa tot 2027. Met deze prioriteiten wil TPOrganics ervoor zorgen dat onderzoek en innovatie voor de biologische sector verder een plaats krijgt onder Horizon Europe.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

ERA-Net SusCrop 2nd transnational Call for proposals

Het ERA-Net SusCrop (Sustainable Crop production) lanceert een 2e oproep voor transnationale onderzoeksproject met topics die zeker ook kansen bieden voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding!

Deadline voor indienen van pre proposals:  9 april 2020

Meer…

Nieuwe projectoproep FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2021

Bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen opnieuw thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten ingediend worden voor het dienstjaar 2021.

Meer informatie over deze oproep vind je via: http://www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

De uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI “Expressions of Interest” is VRIJDAG 24 APRIL 2020 om 12u ’s middags stipt. 

Meer…

Oproep Cofunded Call ERA-NET ICRAD

22 financierende organisaties uit 19 - voornamelijk Europese - landen voorzien samen met de Europese Commissie een budget van >20 miljoen euro voor een gezamenlijke oproep in het kader van het ERA-NET ICRAD (International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases), dat verder bouwt op het succesvolle werk van 2 vorige ERA-NETTEN (EMIDA en ANIWHA), alsook op het netwerk over diergezondheid STAR-IDAZ (FP7). In heeft zowel VLAIO, het FWO als de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een toelagebudget voorzien.

Deadline voor pre-proposals is 31 maart 2020, 14:00 (CET).

Meer…

Projectoproep LEADER Meetjesland

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Het programma zet in op een aantal relevante thema's en acties die gebundeld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van deze acties.

Om een project aan te melden, vul je vóór 5 juni 2020 (12u 's middags) het aanmeldingsformulier in. De Plaatselijke Groep zal de inzendingen evalueren en eventuele verbeterpunten voorstellen.

De indiening van de uiteindelijke projectfiche gebeurt vóór 14 oktober 2020 (12u 's middags) via het e-loket. De goedgekeurde projecten starten vanaf 1 januari 2021.

Meer…

Projectoproep LEADER Vlaamse Ardennen

De Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen lanceert een projectoproep binnen LEADER 2020 Oost-Vlaanderen. In de eerste stap doet de Plaatselijke Groep een open oproep naar projectideeën die verder kunnen worden uitgewerkt naar een koepelproject.

Het is van belang dat deze projectideeën:

  1. inspelen op lokale noden of initiatieven van onderuit
  2. (kunnen) betrekking hebben op alle (of een groot deel van de) gemeenten uit de Vlaamse Ardennen
  3. gericht zijn op doelstellingen uit één of meerdere thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Vlaamse Ardennen (zie LOS Vlaamse Ardennen)

Ideeën die hiervoor in aanmerking komen, kunnen gedeeld worden via een aanmeldingsformulier en dit ten laatste tot maandag 20 april (12u00 ’s middags).

Meer…

Oproep LEADER Grensregio Waasland –koepelprojecten

De Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen lanceert een oproep binnen LEADER 2020 Oost-Vlaanderen voor koepelprojecten.

Projectideeën moeten passen binnen de acties, doelstellingen en grondgebied van de Grensregio Waasland en voldoen aan de aandachtspunten voor koepelprojecten.

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

Deadline voor het invullen van het online aanmeldingsformulier is 5 juni 2020 (12u00 ’s middags)

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Nitrous oxide emissions with organic crop production depends on fall soil moisture Megan Westphal, Mario Tenuta, Martin H. Entz, Agriculture, Ecosystems & Environment, volume 254, 15 februari 2018, 41-49. https://doi.org/10.1016/j.agee.2017.11.005
  • Potential of indicators to unveil the hidden side of cropping system classification: Differences and similarities in cropping practices between conventional, no-till and organic systems. Lucie Büchi, Florent Georges, Florian Walder, samiran Banerjee, Thomas Kelle, Johan Sic, Marcel van der Heijden, Raphaël Charles, European Journal of Agronomy, volume 109, september 2019, 125920, https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125920

  • Organic foods contribution to nutritional quality and value Mona Elena Popa, Amalia Carmen Mitelut, Elisabeta Elena Popa, Andreea Stan, Vlad Ioan Popa. Trends in Food Science & Technology, volume 84, februari 2019, 15-18 https://doi.org/10.1016/j.tifs.2018.01.003

  • Healthy food is nutritious, but organic food is healthy because it is pure: The negotiation of healthy food choices by Danish consumers of organic food. Kia Ditlevsen, Peter Sandøe, Jesper Lassen. Food Quality and Preference, volume 71, januari 2019, 46-53. https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2018.06.001

  • Eat organic – Feel good? The relationship between organic food consumption, health concern and subjective wellbeing. Vanessa Apaolaza, Patrick Hartmann, Clare D'Souza, Cristina M. López. Food Quality and Preference, volume 63, januari 2018, 51-62 https://doi.org/10.1016/j.foodqual.2017.07.011

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda