Nieuwe projectoproep FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2021

Bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen opnieuw thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten ingediend worden voor het dienstjaar 2021.

Meer informatie over deze oproep vind je via: http://www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

De uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI “Expressions of Interest” is VRIJDAG 24 APRIL 2020 om 12u ’s middags stipt.