Het CORE Organic ERAnet bekroont de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG

Het COREOrganic ERANet bekroonde de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG als beste CORE Organic projecten uit een totaal van 33 projecten die de voorbije 15 jaar vanuit het ERAnet gefinancierd werden.

De prijs werd uitgereikt tijdens het recente CORE Organic 15th Anniversary Event, dat plaatsvond op 10 december in Bonn, Duitsland. Andreas Fliessbach, die FertilCrop* coördineerde, en Paul Mäder, die TILMAN-ORG* coördineerde, ontvingen de prijs, die werd geselecteerd op basis van vijf criteria:

  • Impact op de uitbouw van een Europese onderzoeksruimte en transnationale samenwerking
  • Wetenschappelijke excellentie weerspiegeld in publicaties
  • Impact op beleidsvorming en wetgeving
  • Impact op landbouwers en adviseurs
  • Betrokkenheid van belanghebbenden en eindgebruikers

“Het is een verdienste van een team, en iedereen in het consortium, waar heel goed samengewerkt werd” zei Adreas Fliessbach bij de ontvangst van de award. Hij uitte ook zijn bijzondere dank aan Helga Willer van FiBL, die uitstekend werk verrichtte met het coördineren van de communicatie en de verspreiding van de resultaten in beide projecten.

Beide coördinatoren werden beloond met de vergoeding van reis- en registratiekosten voor het Organic World Congress in september 2020 in Rennes (Frankrijk) door het COREOrganic ERAnet.

FertilCrop en TILMAN-ORG zetten beiden stappen voorwaarts in het domein van gewasproductiviteit en teeltsystemen.

Het algemene doel van FertilCrop, dat liep van 2015 tot 2017 als onderdeel van COREOrganic Plus, was het ontwikkelen van efficiënte en duurzame managementtechnieken gericht op de verhoging van de gewasproductiviteit in biologische landbouwsystemen. TILMAN –ORG, dat liep van 2011 tot 2014, als onderdeel van COREOrganic II, richtte zich op het ontwerpen van verbeterde biologische teeltsystemen met: verbeterde productiviteit en nutriëntenbenuttig, efficiënter onkruidbeheer en verhoogde biodiversiteit, maar een lagere koolstof voetafdruk. Beide projecten leverden heel wat informatie op over gewasproductiviteit en productiesystemen, zoals een educatieve video over de spadetest en verschillende technische nota’s.

* FertilCrop = Fertility Building Management Measures in Organic Cropping Systems, TILMAN-ORG = Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping systems 

Contact:

Relevant links

FertilCrop website: https://www.fertilcrop.net/

TILMAN-ORG website: https://www.tilman-org.net/ 

Bron: gebaseerd op artikel geschreven door Laura Kemper (FiBL) in COREOrganic Cofund newsletter (Engels)