TPOrganics publiceert Position Paper met betrekking tot het eerste werkprogramma in Horizon Europe

Met het oog op de voorbereiding van het eerste Work Programme binnen Horizon Europe, bereidde TPOrganics een Position Paper voor dat prioritaire uitdagingen beschrijft gebaseerd op zijn Strategic Research & Innovation Agenda die werd gelanceerd in December 2019 tijdens de Organic Innovation Days.

De uitdagingen werden geselecteerd op basis van volgende criteria:

Voor iedere uitdaging wordt een portfolio van acties gepresenteerd. Deze werden uitgewerkt door TP Organics, samen met deskundigen uit de verschillende onderzoeksgebieden, en komen overeen met twee interventiegebieden van cluster 6  "Voedsel, Bioeconomie, Natuurlijke Hulpbronne, Landbouw en Milieu".binnen Horizon Europe, De portfolio’s in het kader van interventiegebied ‘Landbouw, bosbouw en plattelandsgebieden’ zijn:

  1. Better farming policies for diverse and vibrant rural areas
  2. Organic plant health
  3. Organic approaches to sustainable animal production
  4. Strengthening organic knowledge & innovation systems
  5. Circular and climate-resilient organic farming

Interventies binnen het gebied ‘Voedselsystemen’ zijn:

  1. Towards a European Market Observatory for organic food & farming
  2. Safe and sustainable organic food

Om te kome tot landbouw- en voedselsystemen die de planetaire grenzen respecteren en klimaatneutraal, circulair, divers en eerlijk zijn, zullen alle actoren moeten de wijze waarop voedsel geproduceerd en gecommuniceerd worden aanpassen. Bio en agrogeologie tonen de weg in deze transitie terwijl ze bijdragen tot voedselzekerheid en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. TPOrganics is overtuigd dat onderzoek en innovatie in bio en agrogeologie kunnen bijdragen tot de transitie van ons voedselsysteem naar een meer duurzame toekomst. De uitdagingen die naar voor geschoven worden in de position paper, moeten de nodige ondersteuning op EU niveau krijgen, in het bijzonder via Horizon Europe, de Europese partnerschappen als ook  EIP-AGRI.

Bron: https://tporganics.eu/