NOBL-bericht: April 2020

Beste lezer,

Ook in deze bizarre CORONA tijden probeer ik in deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker te plaatsen en kansen voor onderzoek onder de aandacht te brengen.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

TPOrganics publiceert Position Paper met betrekking tot het eerste werkprogramma in Horizon Europe

Met het oog op de voorbereiding van het eerste Work Programme binnen Horizon Europe, bereidde TPOrganics een Position Paper voor dat prioritaire uitdagingen beschrijft gebaseerd op zijn Strategic Research & Innovation Agenda.

Meer…

Kennisdeling en onderzoek rond agro-ecologie en biologische landbouw: Living Lab Agro-ecologie en Biologische landbouw (LLAEBIO) boven doopvont

ILVO zet zijn schouders onder een living lab agro-ecologie en biologische landbouw, kortweg LLAEBIO. Doel is dat landbouwers, onderzoekers en voorlichters, en de brede maatschappij via het LLAEBIO de weg vinden naar informatie, samenwerking en werkbare systemen. Voor de informatie- en contactfunctie wordt een centrale website gelanceerd: namelijk https://www.llaebio.be.

Meer…

Het CORE Organic ERAnet bekroont de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG

Het COREOrganic ERANet bekroonde de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG als beste CORE Organic projecten uit een totaal van 33 projecten die de voorbije 15 jaar vanuit het ERAnet gefinancierd werden.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

ERA-Net SusCrop 2nd transnational Call for proposals

Het ERA-Net SusCrop (Sustainable Crop production) lanceert een 2e oproep voor transnationale onderzoeksproject met topics die zeker ook kansen bieden voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding!

Deadline voor indienen van pre-proposals in uitgesteld tot 28 April 2020, 13:00h (CEST)

Meer…

Nieuwe projectoproep FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2021

Bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen opnieuw thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten ingediend worden voor het dienstjaar 2021.

Meer informatie over deze oproep vind je via: http://www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

De uiterste datum voor het indienen van de RT- en RF-intentieverklaringen en de RI “Expressions of Interest” is VRIJDAG 24 APRIL 2020 om 12u ’s middags stipt. 

Meer…

Projectoproep LEADER Meetjesland

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Het programma zet in op een aantal relevante thema's en acties die gebundeld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van deze acties.

Om een project aan te melden, vul je vóór 5 juni 2020 (12u 's middags) het aanmeldingsformulier in. De Plaatselijke Groep zal de inzendingen evalueren en eventuele verbeterpunten voorstellen.

De indiening van de uiteindelijke projectfiche gebeurt vóór 14 oktober 2020 (12u 's middags) via het e-loket. De goedgekeurde projecten starten vanaf 1 januari 2021.

Meer…

Projectoproep LEADER Vlaamse Ardennen

De Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen lanceert een projectoproep binnen LEADER 2020 Oost-Vlaanderen. In de eerste stap doet de Plaatselijke Groep een open oproep naar projectideeën die verder kunnen worden uitgewerkt naar een koepelproject.

Het is van belang dat deze projectideeën:

  1. inspelen op lokale noden of initiatieven van onderuit
  2. (kunnen) betrekking hebben op alle (of een groot deel van de) gemeenten uit de Vlaamse Ardennen
  3. gericht zijn op doelstellingen uit één of meerdere thema’s van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) Vlaamse Ardennen (zie LOS Vlaamse Ardennen)

Ideeën die hiervoor in aanmerking komen, kunnen gedeeld worden via een aanmeldingsformulier en dit ten laatste tot maandag 20 april (12u00 ’s middags).

Meer…

Oproep LEADER Grensregio Waasland –koepelprojecten

De Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen lanceert een oproep binnen LEADER 2020 Oost-Vlaanderen voor koepelprojecten.

Projectideeën moeten passen binnen de acties, doelstellingen en grondgebied van de Grensregio Waasland en voldoen aan de aandachtspunten voor koepelprojecten.

Er zijn geen beperkingen opgelegd op wie een project kan indienen.

Deadline voor het invullen van het online aanmeldingsformulier is 5 juni 2020 (12u00 ’s middags)

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • A relational perspective on the dynamics of the organic sector in Austria, Italy, and France Ika Darnhofer, Simona D'Amico en Eve Fouilleux. Journal of Rural Studies, Volume 68, December 2018, 200-212.  https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.12.002
  • Designing intercrops for high yield, yield stability and efficient use of resources: Are there principles? Tjeerd Jan Stomph, Christos Dordas, Alain Baranger, Joshua de Rijk, Bei Dong, Jochem Evers, Chunfeng Gu, Long Li, Johan Simon, Erik Steen Jensen, Qi Wang, Yuyun Wang, Zishen Wang, Huasen Xu, Chaochun Zhang, Lizhen Zhang, Wei-Ping Zhang, Laurent Bedoussac, Wopke van der Werf. Advances in Agronomy, Volume 160, Issue 1, 2020, 1-50. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2019.10.002
  • A review of social and economic performance of agroecology. R. D'Annolfo, B. Gemmill-Herren, B. Graeub & L. A. Garibaldi. International Journal of Agricultural Sustainability, Volume 15, 2017, Issue 6 .https://doi.org/10.1080/14735903.2017.1398123
  • Pond management enhances the local abundance and species richness of farmland bird communities. Jonathan Lewis-Phillips, Steve Brooks, Carl Derek Sayer, ... Jan Christoph Axmacher. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 273, 1 March 2019, 130-140. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.12.015
  • Effects of long-term organic fertilization on soil microbiologic characteristics, yield and sustainable production of winter wheat Chun-xi LI, Shou-chen MA, Yun SHAO, Shou-tian MA, Ling-ling ZHANG. Journal of Integrative Agriculture, volume 17, Issue 1, January 2018, 210-219  Download PDF

 

Agenda

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda