CORE Organic Newsletter May 2020 deelt resultaten van projecten

In zijn recentste nieuwsbrief (mei 2020) deelt het CORE Organic ERA-net nieuws uit lopende onderzoeksprojecten gefinancierd binnen het COREOrganic Cofund programma. De onderzoeksprojecten zijn ondertussen halverwege hun projectduur en delen de eerste resultaten.

In de nieuwsbrief komen volgende projecten aan bod:

Greenresilient

In een nieuwe brochure leggen de partners van het Greenresilient project uit waarom aaltjes uitstekende indicatoren kunnen zijn voor de bodemgezondheid. In het project zijn het PCG samen met ILVO betrokken als Vlaamse partner. Meer…

Biovine

BIOVINE heeft als doel innovatieve wijnbouwsystemen te ontwikkelen op basis van een grotere diversiteit binnen of rond de wijngaarden door geselecteerd plantensoorten te planten voor de bestrijding van geleedpotige plagen, bodempathogenen en bladpathogenen. Een uitgebreide literatuuronderzoek werd uitgevoerd om plantensoorten te identificeren die geschikt zijn voor het afweren van de druifmot en het in standhouden en het stimuleren van nuttigen. Meer…

Domino

Binnen het DOMINO project wil men aantonen dat innovatief boomgaardbeheer de bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en economische duurzaamheid van intensieve biologische fruitboomgaarden kan verbeteren. In Italië, Bulgarije, Polen en Zwitserland is een enquête uitgevoerd om de huidige status van biologische fruitbedrijven (met name appel) te evalueren. De vragenlijst richt zich op het verzamelen van gegevens over de bedrijfsstructuur, de belangrijkste praktijken die werden gebruikt en de behoefte aan technische ondersteuning. Meer…

ProYoungStock

Om de productiviteit in evenwicht te brengen, de uitstoot van verontreinigende stoffen door herkauwers te verminderen en de productkwaliteit te verbeteren, werd het gebruik van natuurlijke verbindingen met bioactiviteit op spijsverteringsprocessen, namelijk tannine extracten,, onderzocht in Italië in het kader van het ProYoungStock project. Uit de voorlopige resultaten met betrekking tot melkureumstikstof en kaaskleur blijkt dat tannines een duidelijker effect lijken te hebben in het droge seizoen (juli) wanneer hooi van slechte kwaliteit beschikbaar is in vergelijking met april wanneer dieren in een hoge voedingswaarde weide grazen. Meer…

Mix-Enable

In het Mix-Enable project wil men nagaan of meerdere diersoorten op commerciële bedrijven een positief of negatief economisch effect heeft op de inkomsten van de landbouwer en de stikstofbalans van het bedrijf in vergelijking met gespecialiseerde bedrijven met slechts een diersoort. Meer…

Freebirds

In 2018 werd op 8 biologische vleeskippenbedrijven in Zweden een studie uitgevoerd om de gezondheid en het welzijn in 2 traaggroeiende hybriderassen te evalueren. In het algemeen kon de gezondheid als goed beschouwd worden maar verbeteringen zijn nog mogelijk. In het Freebirds project participeert ILVO als Vlaamse partner. Meer…

SusOrgPlus

In de voorbije twee jaar, werden niet invasieve en slimme monitoringsbenaderingen voor de productie van hoogwaardige gedroogde voedingsmiddelen ontworpen. Cloud gebaseerde oplossingen, als ook zachte sensoren en de bepaling van kritieke controle punten werden bestudeerd. Computer vision (CV) werd proactief gebruikt om fysisch chemische veranderingen in biologisch voedsel niet destructief op te sporen en te monitoren. De voorgestelde aanpak legt de basis voor een efficiënte hete lucht droger met een in-line geïncorporeerde CV-systeem gecombineerd met een online Data Management Systeem (DMS) om de ontwikkeling van dynamische droogprocessen voor kwaliteit georiënteerde en kost effectieve voedselverwerking systemen mogelijk te maken. Meer …

 

Meer info en link naar volledige nieuwsbrief vind je hier

Een ERA-NET (European Research Area Network) is een instrument van de Europese Commissie binnen het kaderprogramma Horizon2020 voor onderzoek en innovatie. Doel van een ERA-NET is afstemming van onderzoeksprogramma's in de nationale lidstaten en stimuleren van de samenwerking tussen nationale onderzoeksfinanciers. Een van de belangrijkste activiteiten van deze netwerken is de organisatie van een gezamenlijke oproep voor onderzoeksvoorstellen. Meer informatie over het COREOrganic ERA-NET en de in het verleden gefinancierde projecten vind je via www.coreorganic.org.