NOBL-bericht: Juli 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

EU ROADMAP project, ook aandacht voor biosector

Het ROADMAP project ‘Rethinking of Antimicrobial Decision-Systems in the Management of Animal Production’ heeft als algemeen doel de transitie naar een verstandig gebruik van antimicrobiële middelen (AMU) in de dierlijke productie in verschillende contexten te bevorderen om zo antimicrobiële resistentie (AMR) te beheren. Hierbij gaat men ervan uit dat er geen ‘one-size-fits-all’ oplossing bestaat. Verschillende strategieën zijn nodig om rekening te houden met de lokale omstandigheden die worden bepaald door sociale, economische, technische en institutionele variabelen.

Een van de case studies clusters waarmee men aan de slag zal gaan, is gericht op het bestuderen van strategieën om het gebruik van antimicrobiële middelen in alternatieve veehouderijsystemen verder te verminderen, hierbij worden zowel biologische bedrijven als intensieve systemen die willen doorgroeien naar een antibiotica vrije standaard beschouwd.

Meer…

Debatten en discussies tijdens het European Organic Congress online

Van 1- 7 juli 2020 kon online het European Organic Congress gevolgd worden. Tijdens deze drie digitale dagen kwamen verschillende EU en nationale beleidsmakers en experts aan het woord over recente beleidsontwikkelingen en visies met betrekking tot biologische landbouw in Europa.

Benieuwd naar wat de beleidsmakers en experten te zeggen hadden over onderwerpen als de nieuwe EU Biologische Verordening, het nieuwe EU biologisch actieplan, de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de Farm to Fork strategie en mogelijke scenario's voor een Europees voedsel- en landbouwsysteem post COVID 19? Alle debatten en discussies zijn online beschikbaar.

Meer…

Van aardvlooien, over appels en frambozen, tot komkommers: resultaten CCBT-projecten beschikbaar!

CCBT financiert jaarlijks een reeks projecten gericht op praktijkonderzoek voor de biologische sector. Eind 2019 liepen 4 CCBT-projecten af. De verslagen met resultaten van de projecten zijn online beschikbaar.

Meer…

12 nieuwe projecten geselecteerd binnen de Joint CORE Organic/Susfood 2019 call

Om nieuwe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, bundelden de ERAnetten CORE Organic en SUSFOOD2 hun krachten in een gezamenlijke transnationale projectoproep ‘Towards sustainable and organic food systems’ in 2019. 12 projecten waaronder 4 projecten met Vlaamse partners werden geselecteerd binnen 4 thema’s.

Meer...

 

Kansen voor onderzoek

Oproep Innovatieve Overheidsopdrachten

Eind mei gaf de Vlaamse Regering zijn fiat aan het vernieuwde Plan van Aanpak 2020-2023 voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de organisatie van een jaarlijkse thematische oproep gericht op transversale doelstellingen van de Vlaamse Regering.

Projecten  kunnen via jaarlijkse open oproepen met een indiendatum in het voorjaar en één in het najaar ingediend worden. Deze oproepen staan open voor alle thema's en domeinen. Het eerstvolgende indienmoment is 22 oktober 2020.

Daarnaast wordt er in 2020 ook een thematische oproep gelanceerd waarmeemen publieke organisaties extra willen stimuleren om op een bepaald thema in te zetten. Dit jaar staat die oproep in het teken van 'Circulaire Economie en Energietransitie'. De deadline is 15 december 2020.

Op maandag 14 september 2020 is een Inspiratiesessie Thematische Oproep: Circulaire Economie en Energietransitie voorzien. Meer info vind je hier.

Meer...

Project oproep EFRO

EFRO Vlaanderen lanceerde op 11 mei 2020 een nieuwe oproep (met een budget van 2 miljoen euro) voor de ondersteuning van innovatieve projecten om de lokale economie te versterken na de coronacrisis.

De projecten kunnen ingediend worden tot uiterlijk 14 augustus 2020.

Meer info? Neem contact op met onze beleidsmedewerker economie - contactpunt EFRO Vlaanderen, Francis Oosterlinck

Nieuwe oproep operationele groepen gelanceerd!

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 30 september 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 1.500.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Meer…

Oproep VLAIO LA-trajecten opengesteld!

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 1 december 2020 (12u).

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van ondernemingen, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor een ruime doelgroep.

Kenmerkend voor LA-trajecten is de integratie van het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepondernemingen binnen één project

Het agentschap organiseert een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers via TEAMS op vrijdag 25 september 2020 om 10:00u. Aanmelden kan via mail aan landbouw@vlaio.be.

Meer…

COST OPEN CALL

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen voor de COST Open Call is vastgelegd op 29 oktober 2020 om 12:00 uur.

De Belgische COST Nationale Contactpunten (CNCs) organiseren op 10 september 2020 van 09:00 tot 11:00 uur een informatiesessie via GoToMeeting voor Belgische onderzoekers die een voorstel als 'main proposer' willen indienen. http://www.belspo.be/belspo/cost/agenda_nl.stm

Inschrijving is verplicht.

Meer…

Open calls LIFE programma

Het EU Life programma co-financiert projecten binnen twee sub-programma's nl ‘environment’ en ‘climate action’ waarbinnen elk verschillende types van projecten kunnen aangevraagd worden.

Binnen beide sub programma's staan nog call open.

Meer...

European Green Deal call

In kader van zijn Green Deal bereidt de Europese Commissie momenteel zijn H2020 working programme voor. De call topics en de voorlopige call teksten vind je hier. De definitieve lancering van de call wordt verwacht midden september. Tijdens de Research & Innovation Days eind september (21-24 september 2020) wordt de call voorgesteld. Deadline voor indienen van projecten is voorzien eind januari 2021.

Vlakwa Call 2020

Vlakwa nodigt consortia van bedrijven en organisaties uit om demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen over duurzame en innovatieve technologieën, producten of concepten op vlak van WATER. Dankzij deze oproep met focus WATER krijgen consortia van bedrijven en organisaties de kans om op laagdrempelige wijze duurzame en innovatieve technieken, materialen, concepten en/of systemen te demonstreren.

Deadline voor indienen projecten 18 september 2020 om 12u.

Meer...

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Towards better representation of organic agriculture in life cycle assessment, Hayo M. G. van der Werf, Marie Trydeman Knudsen and Christel Cederberg, Nature Sustainability, VOL 3, June 2020 , 419–425https://www.nature.com/articles/s41893-020-0489-6
  • Understanding intercropping to improve agricultural resiliency and environmental sustainability, Samantha Glaze-Corcoran, Masoud Hashemi, Amir Sadeghpour, Emad Jahanzad, Reza Keshavarz Afshar, Xiaobing Liu, Stephen J. Herbert, Advances in Agronomy Volume 162, 2020,199-256. https://doi.org/10.1016/bs.agron.2020.02.004
  • Re-designing organic grain legume cropping systems using systems agronomy, Moritz Reckling, Göran Bergkvist, Christine A. Watson, Frederick L. Stoddard, Johann Bachinger European Journal of Agronomy, Volume 112, October 2019. https://doi.org/10.1016/j.eja.2019.125951
  • Organic management promotes natural pest control through altered plant resistance to insects, Robert Blundell, Jennifer E. Schmidt, Alexandria Igwe, Andrea L. Cheung, Rachel L. Vannette, Amélie C. M. Gaudin & Clare L. Casteel, Nature Plants, 6 , May 2020, 483–491. https://www.nature.com/articles/s41477-020-0656-9
  • Conversion to organic farming increases dairy farmers’ satisfaction independently of the strategies implemented, Maëlys Bouttes, Alexandre Bancarel, Stéphane Doumayzel, Sandrine Viguié, Magali San Cristobal & Guillaume Martin Agronomy for Sustainable Development volume 40, 12 (2020). https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-020-00616-5
  • The Diversity of Organic Box Schemes in Europe—An Exploratory Study in Four Countries, Susanne Kummer and Rebecka Milestad, Sustainability 2020, 12(7), 2734. https://doi.org/10.3390/su12072734

 

Agenda

2021

 

En verder…

Aankondiging: Thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding 2019-2020

In navolging van de thesisprijs Agroecologie en Biologische landbouw en voeding in 2018, zal er voor een tweede keer door het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) een prijs uitgereikt worden voor de beste master- of bachelorthesis relevant voor de biologische landbouw en/of voedingssector.

Zowel professionele bachelor- als masterstudenten die hun diploma haalden/halen aan een Vlaamse onderwijsinstelling in 2019 óf 2020 komen in aanmerking voor de prijs. De student die zich kandidaat stelt, komt in aanmerking voor de bijhorende geldprijs van 1000€. De laatste indieningsdatum is 15 oktober 2020.

Meer…

Maak deel uit van het living labyrint agroecologie en biologische landbouw en brengt je expertise in beeld

Het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw wil mensen met elkaar verbinden als één van de missies van het living lab.

Ben jij een persoon of organisatie die expertise heeft in agroecologie en/of biologische landbouw en/of heb je interesse in het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw? Vul dan dit formulier in. Zo leren we je iets beter leren kennen en vernemen welke expertise je hebt. We nemen je dan graag op in onze mailinglijst en houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Ben je benieuwd naar de andere geïnteresseerden in ons netwerk, en heb je een Linkedin-profiel, dan kan je ook lid worden van onze Linkedin-groep.

Meer…

Inspiratiecursus Agro-ecologie Landwijzer - najaar 2020

Dit najaar organiseren Landwijzer opnieuw twee inspiratiecursussen. Deze lente waren ze genoodzaakt de cursus uit te stellen, maar van oktober tot december lopen er twee (identieke) reeksen.

Meer...

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all