Europese Innovatie Partnerschappen en operationele groepen: oproep 2020

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 30 september 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 1.500.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

- Minstens vijf projecten rond het thema ‘economische relance om de gevolgen van de coronacrisis te milderen’ worden gesubsidieerd. Deze projecten zijn gebaseerd op samenwerking, ook met andere sectoren of disciplines, om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om de verschillende aspecten van de crisis in de landbouwsector aan te pakken. Ze kunnen gericht zijn op het wegwerken van de gevolgen op korte termijn maar ze kunnen ook van de kans gebruik maken om duurzame methoden te ontwikkelen voor de langere termijn.

- Verder worden minstens vijf projecten gesubsidieerd rond het thema ‘circulaire economie’.

- De overige gesubsidieerde projecten (min 10) gaan over een thema naar keuze van de aanvrager. Het doel van de projecten is nieuwe oplossingen of opportuniteiten te ontwikkelen die momenteel nog niet in Vlaanderen in de landbouwpraktijk gebruikt worden.

De uitvoeringsperiode van de projecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2021 en ten laatste op 1 juli 2021. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2023.

Meer informatie over operationele groepen en de oproep vind je hier.