NOBL-bericht Augustus 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Vleeskuiken- en vleesvarkenshouders (biologisch of vrije uitloop) gezocht voor het evalueren van dierenwelzijnsapp op hun bedrijf

Voor het PPILOW project zijn twee apps ontwikkeld waarmee vleeskuiken- en varkenshouders het welzijn van hun eigen dieren zelf kunnen meten. De app geeft geautomatiseerde feedback die kan helpen bij het verbeteren van het welzijn van uw dieren en kan daarnaast een goede marketingtool zijn om te laten zien dat uw bedrijf zich bezighoudt met dierenwelzijn. Wij zijn op zoek naar vleeskuiken- en vleesvarkenshouders die willen deelnemen aan de studie die het effect van de app zal evalueren en die zal worden opgestart tussen september en december 2020

Meer…

TPorganics publiceert beleidsbrief om EU Green Deal om te zetten in de praktijk

De Europese Technologieplatforms (ETP's) TP Organics, Plants for the Future en Food for Life hebben gezamenlijk een beleidsnota gepubliceerd met aanbevelingen voor onderzoek en innovatie om de meest urgente uitdagingen voor onze voedselsystemen aan te pakken, met de nadruk op primaire productie en consumptie.

De beleidsnota is bedoeld voor gebruik in de belangenbehartiging en is een antwoord op de Europese Green Deal en de Farm to Fork strategie, die een overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem in Europa op gang zullen brengen. Onderzoek & innovatie (O&I) worden genoemd als belangrijke drijfveren om deze transitie te versnellen. Investeringen in O&I moeten goed worden gekozen om ongunstige compromissen te minimaliseren en schaalbare oplossingen te ontwikkelen.

Meer…

Eerste grootschalige agro-ecologisch proefplatform in Vlaanderen voorgesteld!

Het eerste grootschalige agro-ecologisch proefplatform in Vlaanderen werd eind juli voorgesteld op het  kasteeldomein van het Oost-Vlaamse Hansbeke. Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) heeft daarover een veelbelovende samenwerkingsovereenkomst gesloten met de mede-eigenaar-bio-teler Felix de Bousies en met landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters. “Doel is om van het hele domein een proefplatform voor agro-ecologisch onderzoek te maken, parallel aan de gewone exploitatie als biologisch landbouwbedrijf”, klinkt het.

Meer…

Zes nieuwe CCBT-projecten van start

Eerder dit jaar gingen zes nieuwe CCBT-projecten van start. De thema's zijn opnieuw heel divers, omdat elke deelsector met verschillende vragen zit. Een groter project over irrigatie in de groenteteelt zal ongetwijfeld ondersteuning bieden in geval we opnieuw droge periodes moeten trotseren. Deze praktijkgerichte projecten kaderen in de jaarlijkse subsidie voor praktijkonderzoek voor de biologische landbouw. 

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Oproep demonstratieprojecten 2020 rond duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: “Hitte- en droogteproblemen”, “Alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie”, “IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen” en “Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën”.

Meer…

Oproep Innovatieve Overheidsopdrachten

Eind mei gaf de Vlaamse Regering zijn fiat aan het vernieuwde Plan van Aanpak 2020-2023 voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de organisatie van een jaarlijkse thematische oproep gericht op transversale doelstellingen van de Vlaamse Regering.

Projecten  kunnen via jaarlijkse open oproepen met een indiendatum in het voorjaar en één in het najaar ingediend worden. Deze oproepen staan open voor alle thema's en domeinen. Het eerstvolgende indienmoment is 22 oktober 2020.

Daarnaast wordt er in 2020 ook een thematische oproep gelanceerd waarmeemen publieke organisaties extra willen stimuleren om op een bepaald thema in te zetten. Dit jaar staat die oproep in het teken van 'Circulaire Economie en Energietransitie'. De deadline is 15 december 2020.

Op maandag 14 september 2020 is een Inspiratiesessie Thematische Oproep: Circulaire Economie en Energietransitie voorzien. Meer info vind je hier.

Meer...

Nieuwe oproep operationele groepen gelanceerd!

Het Departement Landbouw en Visserij doet in het kader van het Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling een oproep voor het indienen van projectvoorstellen van operationele groepen.

Operationele groepen kunnen tot en met 30 september 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij een projectvoorstel rond Europese Innovatiepartnerschappen (EIP) indienen. Het totale budget bedraagt 1.500.000 euro. Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 75.000 euro per project.

Meer…

Oproep VLAIO LA-trajecten opengesteld!

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 1 december 2020 (12u).

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van ondernemingen, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor een ruime doelgroep.

Kenmerkend voor LA-trajecten is de integratie van het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepondernemingen binnen één project

Het agentschap organiseert een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers via TEAMS op vrijdag 25 september 2020 om 10:00u. Aanmelden kan via mail aan landbouw@vlaio.be.

Meer…

COST OPEN CALL

De volgende deadline voor het indienen van voorstellen voor de COST Open Call is vastgelegd op 29 oktober 2020 om 12:00 uur.

De Belgische COST Nationale Contactpunten (CNCs) organiseren op 10 september 2020 van 09:00 tot 11:00 uur een informatiesessie via GoToMeeting voor Belgische onderzoekers die een voorstel als 'main proposer' willen indienen. http://www.belspo.be/belspo/cost/agenda_nl.stm

Inschrijving is verplicht en is mogelijk tot 2 september 2020.

Meer…

Open calls LIFE programma

Het EU Life programma co-financiert projecten binnen twee sub-programma's nl ‘environment’ en ‘climate action’ waarbinnen elk verschillende types van projecten kunnen aangevraagd worden.

Binnen beide sub programma's staan nog call open.

Meer...

European Green Deal call

In kader van zijn Green Deal bereidt de Europese Commissie momenteel zijn H2020 working programme voor. De call topics en de voorlopige call teksten vind je hier. De definitieve lancering van de call wordt verwacht midden september. Tijdens de Research & Innovation Days eind september (21-24 september 2020) wordt de call voorgesteld. Deadline voor indienen van projecten is voorzien eind januari 2021.

Er worden verschillende webinars georganiseerd om het programma voor te stellen en het indienen van projecten te faciliteren. Voor meer informatie en data over deze events raadpleeg de NOBL-agenda!

 

Vlakwa Call 2020

Vlakwa nodigt consortia van bedrijven en organisaties uit om demonstratie- en disseminatieprojecten in te dienen over duurzame en innovatieve technologieën, producten of concepten op vlak van WATER. Dankzij deze oproep met focus WATER krijgen consortia van bedrijven en organisaties de kans om op laagdrempelige wijze duurzame en innovatieve technieken, materialen, concepten en/of systemen te demonstreren.

Deadline voor indienen projecten 18 september 2020 om 12u.

Meer...

Weldra lanceren  BiodivERsA en Water JPI een gezamenlijke projectoproep

BiodivERsA en  Water JPI lanceren binnenkort een gemeenschappelijke call met de volgende topic "Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems".

Deze oproep behandelt de volgende drie niet-exclusieve thema's:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

De oproep is gepland voor 5 oktober 2020 (1st step) met een indieningsdatum voor pre-proposals op 7 december 2020.

Meer …

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Sustainable Cropping Requires Adaptation to a Heterogeneous Rhizosphere. Xin Wang, William R. Whalley, Anthony J. Miller, Philip J. White, Fusuo Zhang, Jianbo Shen. Trends in Plant Science, augustus 2020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.07.006
  • Identification of resilience factors of organic dairy cattle farms. Augustine Perrin, Magali San Cristobal, Rebecka Milestad, Guillaume Martin, Agricultural Systems Volume 183 , August 2020. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102875  
  • Design of equipment for agroecology: Coupled innovation processes led by farmer-designers. Chloé Salembier, Blanche Segrestin, Nicolas Sinoir, Joseph Templier, Benoît Weil, Jean-Marc Meynard, Agricultural Systems, Volume 183, August 2020, 102856. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2020.102856
  • Profitability of abrasive weeding in organic grain and vegetable crops. Sam E. Wortman, Frank Forcella, David Lambe, Sharon A. Clay, Daniel Humburg, Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 35 / Issue 2, April 2020, 215 – 220. doi: 10.1017/S1742170518000479
  • Less meat, more legumes: prospects and challenges in the transition toward sustainable diets in Sweden. Elin Röös, Georg Carlsson, Ferawati Ferawati, Mohammed Hefni, Andreas Stephan, Pernilla Tidåker, Cornelia Witthöft, Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 35 / Issue 2, April 2020, 192 - 205 doi: 10.1017/S1742170518000443

 

Agenda

2021

 

En verder…

Oproep Thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding 2019-2020

In navolging van de thesisprijs Agroecologie en Biologische landbouw en voeding in 2018, zal er voor een tweede keer door het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) een prijs uitgereikt worden voor de beste master- of bachelorthesis relevant voor de biologische landbouw en/of voedingssector.

Zowel professionele bachelor- als masterstudenten die hun diploma haalden/halen aan een Vlaamse onderwijsinstelling in 2019 óf 2020 komen in aanmerking voor de prijs. De student die zich kandidaat stelt, komt in aanmerking voor de bijhorende geldprijs van 1000€. De laatste indieningsdatum is 15 oktober 2020.

Meer…

Maak deel uit van het living labyrint agroecologie en biologische landbouw en brengt je expertise in beeld

Het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw wil mensen met elkaar verbinden als één van de missies van het living lab.

Ben jij een persoon of organisatie die expertise heeft in agroecologie en/of biologische landbouw en/of heb je interesse in het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw? Vul dan dit formulier in. Zo leren we je iets beter leren kennen en vernemen welke expertise je hebt. We nemen je dan graag op in onze mailinglijst en houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Ben je benieuwd naar de andere geïnteresseerden in ons netwerk, en heb je een Linkedin-profiel, dan kan je ook lid worden van onze Linkedin-groep.

Meer…

Inspiratiecursus Agro-ecologie Landwijzer - najaar 2020

Dit najaar organiseren Landwijzer opnieuw twee inspiratiecursussen. Deze lente waren ze genoodzaakt de cursus uit te stellen, maar van oktober tot december lopen er twee (identieke) reeksen.

Meer...

Online course "How to produce your own farm video to enhance knowledge exchange".

Het NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance cRoss ferTilisation and Innovation uptake Through demonstratIon) project organiseerde op 9 juli 2020 een online cursus "How to produce your own farm video to enhance knowledge exchange". In deze cursus deelt Thomas Alföldi (FIBL Zwitserland) zijn jarenlange ervaring over hoe je video’s op een relatief eenvoudige manier kan maken en gebruiken als een krachtig instrument om informatie en kennis uit onderzoek of demonstratiemomenten te delen met specifieke doelgroepen. De cursus werd opgenomen en is beschikbaar via deze link op de NEFERTITI website.

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all