NOBL-bericht September 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Mogelijkheden, uitdagingen en visies voor een toekomstig Europese biologische dierlijke productie

Willen we zinvol reageren op de huidige wereldwijde milieuproblemen dan is er dringend nood aan een fundamentele verandering in de manier waarop we momenteel ons voedsel produceren en consumeren. De veehouderij wordt hierbij in het bijzonder uitgedaagd om nieuwe evenwichten te vinden om daarbij een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Meer ...

Nieuwe COREOrganic Cofund nieuwsbrief verschenen!

Nieuwsgierig naar wat er in de lopende COREOrganic projecten gebeurt? De pas verschenen COREOrganic ERAnet nieuwsbrief zet resultaten vanuit enkele projecten in de kijker.

Meer ...

CSA-robot - mechanische onkruidbestrijding in biologische beddenteelt wordt een stuk eenvoudiger

Onkruidbeheer in de kleinschalige bioteelt is nog steeds sterk gelinkt aan manuele arbeid. Het Instituut voor Landbouw-,Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en de onderzoeksgroep AIRO van UGent-Imec slaan daarom de handen in elkaar met de bouw van de CSA-robot om onkruidbeheersing in de kleinschalige bioteelt te automatiseren. De CSA-robot is een multi-inzetbaar en betaalbaar robot-platform dat specifiek ontwikkeld is voor de groententeelt op bedden. 

Meer…

Van aardvlooien, over appels en frambozen, tot komkommers: resultaten CCBT-projecten beschikbaar!

Eind 2019 liepen 4 CCBT-projecten af:

  • Aardvlooien uitgevlooid (Inagro)
  • Optimalisatie van de groeikracht bij Natyra (pcfruit)
  • Optimaliseren bemesting herfstframbozen onder bescherming (Proefcentrum Pamel)
  • Bio Blad Bemesting: redder in nood of veel geld voor weinig effect? (PCG)

Voor elk van de projecten zijn de resultaten terug te vinden online.

Meer ...

 

Kansen voor onderzoek

European Green Deal call gelanceerd

In kader van zijn Green Deal publiceerde de Europese Commissie op 20 september 2020 zijn Horizon 2020 working programme 2018-2020. Met een budget van 1 miljard euro worden onderzoeks- & innovatieprojecten gefinancierd in 8 thematische gebieden. Area 6 gaat over de Farm to Fork strategie, Area 7 over de Biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Meer ...

Oproep demonstratieprojecten 2020 rond duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw kunnen tot 14 oktober 2020 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen. Er zijn vier mogelijke thema’s: “Hitte- en droogteproblemen”, “Alternatieve (eiwit)teelten/ voederrantsoenen in functie van hogere eiwitautonomie”, “IPM als systeembenadering voor actuele of nieuwe problemen en uitdagingen” en “Preventieve gezondheidszorg met het oog op antibioticareductie: vaccinatiestrategieën”.

Meer…

Oproep Innovatieve Overheidsopdrachten

Eind mei gaf de Vlaamse Regering zijn fiat aan het vernieuwde Plan van Aanpak 2020-2023 voor het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de organisatie van een jaarlijkse thematische oproep gericht op transversale doelstellingen van de Vlaamse Regering.

Projecten kunnen via jaarlijkse open oproepen met een indiendatum in het voorjaar en één in het najaar ingediend worden. Deze oproepen staan open voor alle thema's en domeinen. Het eerstvolgende indienmoment is 22 oktober 2020.

Daarnaast wordt er in 2020 ook een thematische oproep gelanceerd waarmee men publieke organisaties extra wil stimuleren om op een bepaald thema in te zetten. Dit jaar staat die oproep in het teken van 'Circulaire Economie en Energietransitie'. De deadline is 15 december 2020.

Op maandag 14 september 2020 is een Inspiratiesessie Thematische Oproep: Circulaire Economie en Energietransitie voorzien. Meer info vind je hier.

Meer...

Oproep VLAIO LA-trajecten opengesteld!

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 1 december 2020 (12u).

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van ondernemingen, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor een ruime doelgroep.

Kenmerkend voor LA-trajecten is de integratie van het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepondernemingen binnen één project

Meer…

Open calls LIFE programma

Het EU Life programma co-financiert projecten binnen twee sub-programma's nl ‘environment’ en ‘climate action’ waarbinnen elk verschillende types van projecten kunnen aangevraagd worden.

Binnen beide sub programma's staan nog call open.

Meer...

Weldra lanceren BiodivERsA en Water JPI een gezamenlijke projectoproep

BiodivERsA en  Water JPI lanceren binnenkort een gemeenschappelijke call met de volgende topic "Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems".

Deze oproep behandelt de volgende drie niet-exclusieve thema's:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

De oproep is gepland voor 5 oktober 2020 (1st step) met een indieningsdatum voor pre-proposals op 7 december 2020.

Meer …

 

Bio in onderzoek wereldwijd

 

Agenda

2021

 

En verder…

Oproep Thesisprijs biologische en agro-ecologische landbouw en voeding 2019-2020 laatste kans voor indienen!

In navolging van de thesisprijs Agroecologie en Biologische landbouw en voeding in 2018, zal er voor een tweede keer door het Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw en voeding (NOBL) een prijs uitgereikt worden voor de beste master- of bachelorthesis relevant voor de biologische landbouw en/of voedingssector.

Zowel professionele bachelor- als masterstudenten die hun diploma haalden/halen aan een Vlaamse onderwijsinstelling in 2019 óf 2020 komen in aanmerking voor de prijs. De student die zich kandidaat stelt, komt in aanmerking voor de bijhorende geldprijs van 1000€. De laatste indieningsdatum is 15 oktober 2020.

Meer…

Maak deel uit van het living labyrint agroecologie en biologische landbouw en brengt je expertise in beeld

Het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw wil mensen met elkaar verbinden als één van de missies van het living lab.

Ben jij een persoon of organisatie die expertise heeft in agroecologie en/of biologische landbouw en/of heb je interesse in het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw? Vul dan dit formulier in. Zo leren we je iets beter leren kennen en vernemen welke expertise je hebt. We nemen je dan graag op in onze mailinglijst en houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Ben je benieuwd naar de andere geïnteresseerden in ons netwerk, en heb je een Linkedin-profiel, dan kan je ook lid worden van onze Linkedin-groep.

Meer…

VLAM bio pakt uit met reeks tv-spotjes - ‘Kies eens wat vaker voor bio met een biografie’

De nieuwe tv-spot voor bio zoemt in op het verhaal van de biologische producten zelf. Zo willen ze je zelf overtuigen van hun kwaliteiten. Want de mooiste producten vertellen het schoonste verhaal!

Begin juli werd de eerste versie van de tv-spot gelanceerd. Nu is het de beurt aan de tweede. Bio volgt de seizoenen, en er is dus een andere spot voor ieder seizoen. De campagne loopt nog tot 2022, met de steun van de EU.

Bekijk hier de nieuwe tv-spot voor bio.

Meer info over bio: www.alleoverbio.be

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all