NOBL-bericht Oktober 2020

Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

LEGCOMBIO: Meerwaarde door duurzame combinaties van plantaardige teelten met uitloop voor pluimvee

In een dichtbevolkte regio als Vlaanderen wordt de druk op de open ruimte steeds groter. Hierdoor wordt gezocht naar manieren om meer te produceren op eenzelfde oppervlakte. Tegelijkertijd stijgt de bezorgdheid over de impact van intensieve landbouwpraktijken op het milieu en op dierenwelzijn. In het LEGCOMBIO project werd onderzocht hoe de efficiëntie en duurzaamheid gemaximaliseerd kan worden door het doordacht combineren van een meerjarige, plantaardige teelt in de uitloop van (biologisch) pluimvee. De resultaten zijn nu na te lezen in een uitgebreid rapport.

Meer…

 

ReMIX: Herontwerp van Europese landbouwsystemen op basis van soortenmengsels

ReMIX, een onderzoeks- en innovatieproject gefinancierd door het HORIZON 2020-programma van de EU, voert onderzoek naar de voordelen van het benutten van soortenmengsels om meer diverse en veerkrachtige akkerbouwsystemen te ontwerpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van agro-ecologieprincipes en een multi-actor benadering. Het project startte in 2017 en heeft ondertussen heel wat informatie verzameld over de voordelen van intercropping, het gebruik van verschillende gewasmengsels enz…

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Gezamenlijke projectoproep BiodivERsA en Water JPI

BiodivERsA en Water JPI publiceerden op 5 oktober 2020 hun gezamenlijke call met betrekking tot het thema: Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems. Deze oproep behandelt de volgende drie niet-exclusieve thema's:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions

Meer …

 

European Green Deal call gelanceerd

In kader van zijn Green Deal publiceerde de Europese Commissie op 20 september 2020 zijn Horizon 2020 working programme 2018-2020. Met een budget van 1 miljard euro worden onderzoeks- & innovatieprojecten gefinancierd in 8 thematische gebieden. Area 6 gaat over de Farm to Fork strategie, Area 7 over de Biodiversiteitsstrategie voor 2030.

Meer ...

 

Oproep VLAIO LA-trajecten

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 1 december 2020 (12u).

De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van ondernemingen, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor een ruime doelgroep.

Kenmerkend voor LA-trajecten is de integratie van het volledige traject van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepondernemingen binnen één project

Meer…

 

Open calls LIFE programma

Het EU Life programma co-financiert projecten binnen twee sub-programma's nl ‘environment’ en ‘climate action’ waarbinnen elk verschillende types van projecten kunnen aangevraagd worden.

Binnen beide sub programma's staan nog call open.

Meer...

 

Bio in onderzoek wereldwijd

  • Role of ley pastures in tomorrow’s cropping systems. A review. Guillaume Martin, Jean-Louis Durand, Michel Duru, François Gastal, Bernadette Julier, Isabelle Litrico, Gaëtan Louarn, Safia Médiène, Delphine Moreau, Muriel Valentin-Morison, Sandra Novak, Virginie Parnaudeau, Foteini Paschalidou, Françoise Vertès, Anne-Sophie Voisin, Pierre Cellier. Agronomy for Sustainable Development (2020) 40: https://doi.org/10.1007/s13593-020-00620-9
  • Legacy effects of leguminous green manure crops on the weed seed bank in organic crop rotations. Bo Melander, Ilse A. Rasmussen, Jørgen E. Olesen. Agriculture, Ecosystems & Environment, Volume 302, 15 October 2020, 107078, https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107078
  • Factors Affecting the Use of Organic Seed by Organic Farmers in Europe. Stefano Orsini, Ambrogio Costanzo, Francesco Solfanelli, Raffaele Zanoli ,Susanne Padel, Monika M. Messmer, Eva Winter  and Freya Schaefer  Sustainability 2020, 12(20), 8540; https://doi.org/10.3390/su12208540
  • Permaculture farmers consistently cultivate perennials, crop diversity, landscape heterogeneity and nature conservation. Sarah Hirschfeld, Rene Van Acker. Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 35 / Issue 3, June 2020, pp 342 – 351. https://doi.org/10.1017/S1742170519000012
  • Social Feedback Loop in the Organic Food Purchase Decision-Making Process. Marko Ogorevc , Kaja Primc , Renata Slabe-Erker , Barbara Kalar , Miha Dominko , Nika Murovec and Tjaša Bartolj. Sustainability 2020, 12(10), 4174; https://doi.org/10.3390/su12104174  

 

Agenda

 

2021

 

En verder…

Publieke consultatie Europees 'Organic Action Plan'

In zijn “Farm to Fork” en “Biodiversity” strategies, gepubliceerd in mei 2020, heeft de Europese Commissie zijn ambitie geuit: (i) om 25% van het EU landbouwareaal biologische uit te baten in 2030 en (ii) een aanzienlijke toename in de biologische aquacultuur te realiseren.  Deze doelstellingen zijn gericht op zowel het verbeteren van de duurzaamheid van het voedselsysteem als het herstel van het biodiversiteitsverlies.

Om deze doelstelling te bereiken stelt de Europese Commissie een actieplan op om: (i) de biologische sector te ondersteunen: (ii) de lidstaten te helpen om zowel het aanbod als de vraag naar biologische producten te stimuleren en (iii) het consumentenvertrouwen te verzekeren.

Om dit actieplan vorm te geven heeft de Commissie een openbare raadpleging gelanceerd om de standpunten van een ruime waaier actoren (politici, consumentenorganisaties, NGO’s, onderzoekers, experten, burgers, landbouwers en andere actoren uit de keten, …) over uitdagingen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van biologische productie en consumptie in de EU te verzamelen.

De publieke consultatie is open tot 27 november 2020.

 

Maak deel uit van het living labyrint agroecologie en biologische landbouw en brengt je expertise in beeld

Het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw wil mensen met elkaar verbinden als één van de missies van het living lab.

Ben jij een persoon of organisatie die expertise heeft in agroecologie en/of biologische landbouw en/of heb je interesse in het Living Lab Agroecologie en biologische landbouw? Vul dan dit formulier in. Zo leren we je iets beter leren kennen en vernemen welke expertise je hebt. We nemen je dan graag op in onze mailinglijst en houden je op de hoogte van onze activiteiten.

Ben je benieuwd naar de andere geïnteresseerden in ons netwerk, en heb je een Linkedin-profiel, dan kan je ook lid worden van onze Linkedin-groep.

Meer…

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all