EURAKNOS bundelt informatie over EU thematische netwerken in brochure

Het EU Horizon 2020 project EURAKNOS publiceerde de ‘Explorer’s Guide to Thematic Networks’, gebaseerd op de best practices die door Thematic Networks (TN's) worden gebruikt met betrekking tot het verzamelen van kennis, effectieve communicatie- en verspreidingsstrategieën en de multi-actorbenadering. De brochure illustreert hoe thematische netwerken kunnen ontworpen en geïmplementeerd worden om de betrokkenheid en impact van gebruikers te maximaliseren.

Thematische netwerken (TN's) zijn multi-actor projecten die werken rond een specifiek thema, gepromoot door EIP-AGRI en gefinancierd door het Horizon 2020-programma van de Europese Unie.

Voorbeelden van Thematische netwerken rond het thema ecologische aanpak en biologisch landbouw zijn:

  • OK-Net-Arable - Organic Knowledge Network Arable
  • CERERE - CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input food systems
  • AFINET - Agroforestry Innovation Networks
  • Inno4Grass - Shared Innovation Space for Sustainable Productivity of Grasslands in Europe
  • OK-Net Ecofeed - Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed

 

Meer info over EURAKNOS-project:

EURAKNOS ontvangt financiering uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 817863.