Informatievergadering-stakeholdermeeting- FAB in het Pajottenland

16 03 2021 - 13:00

Als je graag op de hoogte bent van initiatieven rond landschapsbeheer in het Pajottneland en hierover mee wil nadenken, moet je zeker aanwezig zijn op het online overlegmoment van Boerennatuur op dinsdag 16 maart om 13 u. 

In het Pajottenland werken enkele landbouwers mee aan een onderzoek naar functionele agrobiodiversiteit.  Concreet wordt onderzocht of het gericht inzaaien van specifieke bloemenmengsels langs percelen een positieve bijdrage kan leveren aan de plaagbestrijding en naar de opbrengst van hun gewassen. Dit idee stoelt op eerder praktijkervaringen uit andere landen en wordt nu in kader van het Interreg project ‘Fabulous farmers’ https://www.boerennatuur.be/fabulous-farmers/  verder in België en enkele andere landen uitgetest.  Op deze manier willen we de landbouwsector, die voor enorme uitdagingen staat, ondersteunen in hun doelstellingen om meer biodiversiteit op een economische interessante manier te integreren op hun bedrijf. 

Maar niet alleen landbouwers hebben hierin een rol te spelen. Ander partijen kunnen hier zeker mee hun schouders onderzetten. Dit kan door zelf extra maatregelen toe te passen of door de landbouwers te ondersteunen in hun activiteiten. Landschap, natuur en voedselproductie belangt ons allen aan en we kunnen elkaar hier in versterken. Daarom nodigt Boerenatuur je uit op een eerste overlegmoment waarbij ze, samen met jullie, verkennen welke mogelijke maatregelen en acties kunnen opgestart worden met een positieve biodiversiteits bijdrage.  

Inschrijven kan via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bRXlzHl6RUiSfAf8Z0w-K9rUU5UczwRHgbzqhwyYtjVUOUVVUzgyRFNFN0swUE01SldDM1IzTzg5VC4u

Stuur deze uitnodiging gerust door naar andere geïnteresseerde actoren in het Pajottenland.

 

Locatie: 
online