NOBL-bericht: Maart 2021

Beste lezer,

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Fibl geeft een inkijk in zijn activiteiten en onderzoek 2019/2020

Nieuwsgierig in het onderzoek en werk van Fibl? Fibl, het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw publiceerde recent zijn activiteitenverslag 2019/2020. Het verslag geeft een overzicht van het werk van alle FiBL-sites.

Meer …

 

Nieuw Europees actieplan voor de biologische landbouw zet in op stimuleren van kennis en onderzoek voor de biolandbouw

De Europese Commissie stelt in een nieuw Europees Biologisch Actieplan 2021-2027, 23 acties voor om de vraag en het vertrouwen van consumenten te verbeteren, de conversie te stimuleren, de volledige waardeketen te versterken en de bijdrage van de biologische sector aan de duurzaamheids- en milieu-uitdagingen te verhogen. Hierbij voorziet de Commissie onderzoek en innovatie te versterken en ten minste 30% van de Horizon Europa-financiering voor landbouw-, bosbouw- en plattelandsgebieden toe te wijzen aan onderwerpen die relevant zijn voor de biologische sector.

Meer…

 

Zijn er voordelen aan het houden van jongvee en vleeskippen in hetzelfde weiland?

In de afgelopen drie jaar heeft het Thuenen Institute of Organic Farming in Noord-Duitsland experimenten uitgevoerd met gezamenlijke en afzonderlijke beweiding van jongvee en vleeskippen in het kader van het project "MIX-ENABLE". Voorlopige resultaten geven aan dat de vleeskippen profiteren door minder verliezen als gevolg van roofvogels, terwijl er geen effect op het jongvee is gevonden.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win

Van 22 maart 2021 tot en met 11 juni 2021 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos lanceren voor de vierde maal deze projectoproep.

Meer

 

Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten biologische landbouw

De Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei.

Meer…

 

Oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP), Operationele groepen

Het Departement Landbouw en Visserij doet ook een oproep voor Europese Innovatiepartnerschappen (EIP). Operationele groepen waarin landbouwers en onderzoeksinstellingen samen innovatieve oplossingen zoeken voor concrete problemen of opportuniteiten in de landbouwbedrijfsvoering worden ondersteund. De focus van de oproep ligt op innovatieve verdienmodellen en welbevinden van de landbouwer. Daarnaast kunnen projectvoorstellen met een thema naar keuze worden ingediend. De opgebouwde kennis wordt nadien breed verspreid.

Meer…

 

Jaarlijkse oproep contractueel onderzoek FOD Volksgezondheid

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven. De organisatie van de oproep en het beheer van de selectieprocedure is in handen van de cel Contractueel Onderzoek. Deadline indienen projecten 30 april 2021.

Meer…

 

Gezamenlijke projectoproep ERA-Netten SusAn, FACCE ERA-GAS, ICT-AGRI-FOOD en SusCrop

De ERA-Netten SusAn Sustainable Animal Production Systems), FACCE ERA-GAS(Monitoring & Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture), ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems) en SusCrop (Sustainable Crop Production)  bereiden, na het succes van hun eerste gezamenlijke oproep voor onderzoek, samen met een nieuwe gezamenlijke call voor. Deze nieuwe transnationale oproep is gericht op circulariteit en gemengde gewas/veeteeltsystemen.

Meer informatie over de call is terug te vinden op de webpagina's van de betrokken ERA-Netten.

Meer…

 

Stimulating digital innovations – the SmartAgriHubs’ RESTART en EXPAND calls!

Nu Europa steeds meer te maken krijgt met de COVID-19 crisis, groeit de nood om de ontwikkeling van digitale innovaties die de uitdagingen van de agrovoedingssector kunnen aanpakken, verder te stimuleren. Het SmartAgriHubs project onderzocht de mogelijkheden om onderzoek te financieren die de secotr helpt. Een eerste call werd gelanceerd in mei 2020 als een directe RESPOND op de crisis. Deze call wordt nu gevolgd door de RESTART and EXPAND open calls, die de agrovoedingseconomie op de middellange terlijn aanpakken.    

SmartAgriHubs voorziet tot  5.000.000 euro financiering voor RESTART en EXPAND open calls, gericht naar Digital Innovation Hubs ter ondersteuning van diverse belanghebbenden in de agrovoedingseconomie en met name kmo’s als drijvende krachten achter digitale innovatie.

Meer…

 

Nieuwe oproep 2021 Innovatieve Overheidsopdrachten

De overheid staat voor belangrijke uitdagingen. De Corona-crisis heeft op alle niveaus een reset doorgevoerd. Ben je op zoek naar een oplossing voor een uitdaging die zich in jouw domein stelt? En kan innovatie hiervoor een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Net zoals vorig jaar voorzien we ook in 2021 twee indiendata voor projectaanvragen: 6 mei en 14 oktober.

Meer info over de oproep vind je hier.

 

Oproep plattelandsprojecten 2021 Oost-Vlaanderen

Het Provinciaal Managementcomité lanceert een nieuwe oproep voor provinciale plattelandsprojecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Dit kadert in de overgangsperiode die Europa voorziet in aanloop naar de volgende programmaperiode.

Voor projecten die passen binnen het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland, is een budget beschikbaar van 1,1 miljoen euro (Omgevingskwaliteit en Platteland Plus). De maximale cofinanciering bedraagt 65%.

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit.

Meer…

 

Nieuwe oproep LEADER-projecten

Het huidig programma (2014-2020) wordt met 2 jaar verlengd. Ook in 2021 en 2022 wordt het dus mogelijk subsidies aan te vragen voor je plattelandsproject. De oproep 2021 wordt afgesloten op 31 mei 2021.

Meer…

 

COST Open Call

Tot 29 oktober 2021 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden.

Meer…

 

Bio in onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

Verder...

Win de BIOVLAM 2021

Bedacht je een nieuwe teelttechniek? Heb je een bioproduct geïntroduceerd op een nieuwe markt of bedacht je een vernieuwend verkoopconcept? Neem je vernieuwende initiatieven op vlak van sociaal ondernemen of personeelsbeleid? En heeft dit een voelbare impact op je bedrijf of de maatschappij?

Ding dan nog tot  11 april mee naar de eerste BIOVLAM award via en word de laureaat van deze prachtige prijs.

Meer…

 

European Genetic Resources Strategy – stakeholder survey

De Europese strategie voor genetische hulpbronnen is bedoeld als een beleidskader voor het waarborgen van de biodiversiteit voor land- en bosbouw in de regio als aanvulling op de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 en de ‘van boer tot vork’ strategie in het kader van de Europese Green Deal. Het vierde ontwerp van de Europese strategie voor genetische hulpbronnen is nu beschikbaar via een online enquête voor openbare raadpleging. De enquête is gericht naar allen die betrokken zijn bij landbouw, bosbouw, veredeling, genenbank of beschermd gebiedsbeheer, beleidsontwikkeling, onderzoek of in de voedsel- en productvoorzieningsketen. De enquête duurt 15-30 minuten (afhankelijk van hoeveel feedback u wilt geven) en is geopend tot zondag 18 april 2021 tot 00:00 CET.

Ga naar enquête: European Genetic Resources Strategy – stakeholder survey

 

Ontdek de website en de nieuwsbrief van Agricology

Heel wat nuttige informatie voor biologische landbouw en agroecologie is terug te vinden op de website van het Engelse Agricology project.

Agricology heeft tot doel praktische informatie over duurzame praktijken te delen met boeren en telers. Het project is opgericht in 2015 en wordt uitgevoerd in samenwerking met de The Daylesford Foundation, Game and Wildlife Conservation Trust Allerton Project, and the Organic Research Centre in de UK. Het platform deelt online informatie a.d.h.v. technische artikels (Resources), blogs rond specifieke onderwerpen ((Blogs), interviews met landbouwers (Farmer Profiles) die innovatieve praktijken demonstreren, video’s en podcasts en door het rapporteren van de resultaten van onderzoeksprojecten en veldproeven die geüpload worden op de Agricology-kennishub.

Ontdek Agricology hier.

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all