Vooraankondiging JOINT CALL 2021 on “Food Systems”

De ERA-Netten SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) en FOSC (Food Systems and Climate) vormen een network van 13 financieringsinstanties uit 12 landen voor de lancering van een gezamelijke oproep voor het indienen van projecten met als doel bij te dragen tot innovatieve oplossingen voor veerkrachtige, klimaatslimme en duurzame voedselsystemen (‘Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems’).

Het doel van de oproep is projecten te financieren die de overgang van de huidige lineaire voedselsystemen naar veerkrachtige circulaire systemen vergemakkelijken, met inbegrip van een optimaal gebruik van hulpbronnen en minder kwetsbaarheid voor schokken, rekening houdend met de onderlinge afhankelijkheid binnen de systemen en de belanghebbenden.

Projecten worden ondersteunt die uitgaan van een systeembenadering waarbij alle relevante aspecten in voedselsystemen en hun potentieel om de duurzaamheid (thema 1) en veerkracht (thema 2) ervan te vergroten, in aanmerking worden genomen.

De voorstellen moeten onderzoek over een van de volgende onderwerpen omvatten:

  • Thema I: Innovaties ter verbetering van de duurzaamheid van voedselsystemen, met de nadruk op een efficiënter gebruik van hulpbronnen en vermindering van verspilling
  • Thema II: aanpassing van voedselsystemen en veerkracht bij systeemschokken

De gezamenlijke oproep 2021 wordt gelanceerd op 17 mei en volgt een een fase procedure met een deadline voor het indienen van voorstellen op 16 augustus 2021 - 15.00 uur (CEST).

Voor meer informatie over de oproep kunt u terecht op de websites van SUSFOOD (https://susfood-db-era.net) of FOSC (https://www.foscera.net).

Voor toegang tot de documenten van de oproep en het partnerplatform kunt u de link www.submission-susfood-era.net/sf2-fosc-jointcall  volgen.

Een webinar voor geïnteressseerden zal georganiseerd worden op 2 juni 2021 om 1:20 p.m. – 2:30 p.m. (CEST). Meer infor vind je hier.

 

De financieringsinstantie voor Vlaanderen is VLAIO.