CCBT-partners publiceren resultaten uit recent afgelopen projecten

Eind vorig jaar liepen weer een hele reeks CCBT-projecten af, uitgevoerd door praktijkcentra in samenwerking met de verschillende bio-sectoren. Tijdens het Mini-symposium van vorige week werden de resultaten voorgesteld. De presentaties en verslagen zijn intussen beschikbaar!

Zorgen minitunnels voor maxirendement? (PCG)

In dit project onderzocht PCG of kleine koepeltjes, de zgn. minitunnels, potentieel bieden voor biologische tuinbouwers om hun seizoen te verlengen en of de extra materiaal- en arbeidskost van dergelijke minitunnels opwegen tegen de gerealiseerde meeropbrengst.

Invloed van een beredeneerde irrigatie op de kwaliteit en houdbaarheid van biobloemen (PCS)

Korte bloemstengels en vroegtijdige bloei als gevolg van de extreme droogte in de zomer van 2018 waren de aanleiding tot dit irrigatieproject. Een voldoende vochtige bodem blijkt van belang voor een goede groei in de bloementeelt. Bij te droge teeltomstandigheden komt de plant in stress, stopt de vegetatieve groei en komen ze vaak te vroeg in bloei, wat resulteert in korte bloemstengels. En dit terwijl het voor gebruik in boeketten belangrijk is dat de bloemstengels voldoende lang zijn.

Zoeken naar successtrategieën voor de inzet van biologische controleorganismen in volleveldsgroenteteelt (Inagro)

In beschutte teelten vormt de inzet van biologische controleorganismen (BCO’s) een primair onderdeel van de geïntegreerde plaagbestrijding. In de openlucht groenteteelt daarentegen heeft deze vorm van biologische bestrijding nog geen ingang gevonden in de praktijk. Nochtans bieden sommige BCO’s zeker potentieel tegen bepaalde plagen. In dit project gingen we op zoek naar de meest geschikte en beloftevolle BCO’s voor de beheersing van koolvlieg (Delia radicum) en trips (Thrips tabaci) in openlucht teelt.

Toasten van veldbonen en erwten voor een betere voederwaarde (Inagro)

Met dit project wilden we de vragen helder krijgen die er nog bestonden rond de waarde van een hittebehandeling van lokaal geteelde eiwitgrondstoffen zoals veldbonen. Dat betreft enerzijds de vraag hoeveel winst aan voederwaarde die kan geboekt worden en anderzijds of de bijkomende kost van het toasten bedrijfseconomische voldoende gecompenseerd wordt door een verminderde aankoop van dure biologische sojaschilfers.

Droogteresistente maaimengsels (Inagro)

In dit project wilden we de beste grascomponenten selecteren in combinatie met luzerne waarbij een compromis moet worden gezocht tussen voederwaarde en opbrengstpotentieel in droge omstandigheden.

Hoe biologische longcanes frambozen opkweken? (Proefcentrum Pamel)

Het CCBT- project “Hoe biologische longcanes opkweken?” is opgezet omdat er geen of beperkt aanbod was van biologisch plantgoed zomerframboos. Hierdoor zijn biologische telers afhankelijk van het verkrijgen van een vereenvoudigde ontheffing voor gangbaar naakte wortel plangoed. Helaas hebben deze longcanes meer kans hadden op uitval en hebben gedurende het 1e en 2e productiejaar een duidelijk lagere opbrengst wanneer vergeleken wordt met longcanes uit gangbare pot. Dit project heeft duidelijke gemaakt welke parameters een belangrijke invloed uitoefenen voor het succesvol opkweken van biologisch zomerframbozen plantgoed.

Herevaluatie van fruitmot stammen resistentie als basis voor een verbeterde biologische bestrijding (REFUSE RESIST) (pcfruit)

Sinds 2010 wordt feromoonverwarring vrij algemeen toegepast in de Belgische pitfruitteelt, maar in de bioteelt was het reeds een 10-tal jaren eerder de standaard voor de bestrijding van fruitmot. Is er na de vele jaren mogelijk een verminderde werking of m.a.w. resistentie tegen de verwarringstechniek? In het buitenland werd bovendien reeds meermaals resistentie van fruitmotrupsen tegen granulose viruspreparaten waargenomen. In dit project ging men op zoek naar indicaties voor mogelijke resistentie van fruitmot tegen granulose virussen of tegen fruitmotverwarring in (biologische) pitfruitboomgaarden in België.

Gebruikswijzer voor afdekmaterialen in de groenteteelt (Inagro)

In dit project realiseerden het Proefstation voor de Groenteteelt en Inagro een aantal acties om telers meer wegwijs te maken in het gamma netten voor gebruik in de groenteteelt en hen te helpen een juiste keuze te maken voor hun beoogde gebruiksdoelen en teelten. We maakten twee informatieve video’s, voerden een aantal proeven uit met verschillende netten in specifieke teelten en stelden twee overzichtstabellen samen.

Optimalisatie energieteelten voor een evenwichtig herkauwer rantsoen (Inagro)

In de biologische veehouderij heeft sorghum mogelijk wat voordelen ten opzichte van maïs. Sorghum zou een lagere vocht- en stikstofbehoefte hebben en het kan mogelijk zorgen voor een hogere organische stofopbouw. In verschillende proeven blijft de opbrengst en voederwaarde echter nog achter ten opzichte van maïs. Meer en meer rassen zijn weliswaar in ontwikkeling. Meer opvolging is nodig van deze nieuwe rassen met name in droge seizoenen.

Meer info?

Carmen Landuyt
carmen.landuyt@ccbt.be
TEL +32 (0)9 331 60 85