EIP-Agri focusgroep ‘Sustainable beef production’ publiceert zijn eindconclusies

De belangrijkste vraag die de discussies en activiteiten van de focusgroup Sustainable beef production leidde, was "Hoe kunnen rundvleesproductiesystemen op basis van gras, gebaseerd op agro-ecologische principes, duurzaam blijven?". Bij de beantwoording van deze vraag hebben de deskundigen van deze FG "duurzame rundvleesproductie op basis van gras" gedefinieerd als een soort productie die is gebaseerd op de agro-ecologische beginselen van ecologische, economische en sociale duurzaamheid en voor runderen die voornamelijk grasgevoerd zijn en waar mogelijk op weilanden worden begraasd gezien de bodem- en klimaatomstandigheden.

Het rapport presenteert de bevindingen en conclusies van de EIP-AGRI Focus Group (FG) Duurzame rundvleesproductie. Het FG bestond uit een tijdelijke groep van 20 experts met complementaire kennissoorten, uit 15 Europese landen.

Het rapport kan je hier downloaden. Meer info over de focusgroep vind je hier.