NOBL-bericht Juli/Augustus 2021

Beste lezer,

Zoals steeds plaatsen we met deze nieuwsbrief gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht.

Jij of je organisatie organiseert een activiteit die relevant is voor de biologische landbouw- en voedingssector? Of zet je graag je onderzoek relevant voor de biologische sector even in de kijker? Laat het weten en/of schrijf een kort artikeltje en stuur het naar lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be. Dan zorg ik dat het de nodige aandacht krijgt en in de volgende NOBL-berichten wordt opgenomen.

Veel leesgenot!

Lieve, coördinator NOBL

Contact: lieve.decock@ilvo.vlaanderen.be, www.nobl.be

 

In de kijker

Successen, verrassingen, mislukkingen, ... bij implementatie van agro-ecologie in de praktijk: Een tussentijdse balans van het TRANSAE programma

Sinds 2018 testen de bij het Transaé- programma betrokken landbouwers innoverende technieken om de agro-ecologie te ontwikkelen. Vruchtbaarheid en leven in de bodem, weiden aangepast aan de noden van de dieren, alternatieve kalverperiodes ... Deze baanbrekende landbouwers hebben risico’s genomen, hun praktijken gewijzigd. Om deze resultaten mee te delen, werd voor de tussentijdse balans een tweetalige brochure opgemaakt.

Meer…

GREENRESILIENT, duurzame en veerkrachtige biologische en biodynamische groenteproductiesystemen

Het GREENRESILIENT project ontwikkeld duurzame en veerkrachtige biologische en biodynamische groenteproductiesystemen in lage energie serres. Dit COREOrganic cofund project loopt stilaan ten einde. In twee video’s zetten de projectpartners enkele van hun gebruikte analysemethodes binnen het project in de kijker.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Oproep VLAIO LA-trajecten

De oproep voor projectaanvragen LA-trajecten is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is dinsdag, 30 november 2021.

Meer…

Horizon Europe Work Programme 2021-2021 officieel opengesteld.

Op 22 juni 2021 werd het Horizon Europe Work Programme 2021-2021 officieel opengesteld. Het definitieve programma vind je hier. Het Working programme voor de cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment work programme kan je hier downloaden.

Meer…

LEADER-oproep overgangsperiode 2021-2022

De Plaatselijke Groepen Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceren een LEADER-oproep voor de overgangsperiode 2021-2022. Er komt geen nieuwe oproep in 2022.

Meer…

Eerste EJP SOIL External Call

Het doel van deze oproep is het bevorderen van holistische landbouwpraktijken (bosbgronden

zijn niet uitgesloten) die zullen helpen bij het maken van een verschuiving naar diversificatie van de landbouw om een verscheidenheid aan duurzame en milieupraktijken op te nemen.

De call is open tot 7 september 2021.

Meer…

JOINT CALL 2021 on “Food Systems”

De ERA-Netten SUSFOOD2 (SUStainable FOOD production and consumption) en FOSC (Food Systems and Climate) vormen een network van 13 financieringsinstanties uit 12 landen voor de lancering van een gezamelijke oproep voor het indienen van projecten met als doel bij te dragen tot innovatieve oplossingen voor veerkrachtige, klimaatslimme en duurzame voedselsystemen (‘Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems’)

Meer…

Nieuwe oproep 2021 Innovatieve Overheidsopdrachten

De overheid staat voor belangrijke uitdagingen. De Corona-crisis heeft op alle niveaus een reset doorgevoerd. Ben je op zoek naar een oplossing voor een uitdaging die zich in jouw domein stelt? En kan innovatie hiervoor een antwoord bieden? Dan kan je bij het Programma Innovatieve Overheidsdopdrachten (PIO) terecht.  Elke organisatie uit de publieke sector in Vlaanderen die valt onder de Wet op de Overheidsopdrachten kan een aanvraag indienen. Er zijn geen thematische beperkingen. Ook een consortium van organisaties kan in aanmerking komen.

Net zoals vorig jaar voorzien we ook in 2021 twee indiendata voor projectaanvragen: 6 mei en 14 oktober.

Meer info over de oproep vind je hier.

COST Open Call

Tot 29 oktober 2021 (12:00 's middags) kunnen Cost action-voorstellen die bijdragen aan de wetenschappelijke, technologische, economische, culturele of maatschappelijke kennisontwikkeling en ontwikkeling van Europa  ingediend worden.

Meer…

Pre-announcement of Call - Targeting researchers located at institutions outside the EJP SOIL consortium who intend to improve research and enhance collaboration.

The call will open 01.09.2021 and will close 01.10.2021.

The results of the evaluation process will be announced individually to applicants by the middle of November 2021.

Meer…

Interreg VI

Het Comité van Toezicht hoopt haar eerste oproep als één van de eerste programma’s in Europa te kunnen lanceren in september. Als alles mee zit kan het programma in september worden ingediend en kan onder voorbehoud van goedkeuring een eerste oproep lanceren op 22 september. Op dinsdag 7 septembr wordt alvast een inkijk gegeven in de nieuwe programmaperiode 2021-2027.

Meer...

Call for Proposal: Expert for NetworkNature Semester on Ecosystem Restoration

This semester (Sept 2021-Feb 2022)  NetworkNature will shed light on ecosystem restoration as a way to improve biodiversity, and foster sustainable development. To support the work during the semester NetworkNature is opening a call for proposals from experts in the field.

Proposals will be accepted until Friday 6th August 2021, 11:59 pm CEST. 

Meer info…

Vooraankondiging oproep ICRAD “One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation”

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu heeft  een toelagebudget voorzien voor de ICRAD oproep 'One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation'. De oproep zal op 1 oktober 2021 gepubliceerd worden op de ICRAD-website en behelst een 2-staps evaluatieprocedure. De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is 15 december 2021. Indien deze oproep u interesseert, raadpleeg dan zeker International Coordination of Research on Infectious Animal Diseases (icrad.eu)  en/of de nationale contactpersonen.

Vooraankondiging eerste joint call van het EU Partnerschap Biodiversity

The European Biodiversity Partnership under Horizon Europe, (officially starting in October 2021 as the successor of BiodivERsA) is pleased to announce that it will soon launch its first transnational joint research call on the following topic: Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea. 

The call is planned to be officially launched early October 2021.

Meer info...

 

Bio in onderzoek wereldwijd

 

Agenda

 

 

 

En verder ...

Vooraankondiging: Prijs beste thesis biologische en agro-ecologisch landbouw- en voeding 2021-2022

Wie dingt mee naar de prijs voor de beste thesis voor biologische en agro-ecologische landbouw- en voeding?

In 2022 zal het Vlaams BioKennisNetwerk voor een derde maal een prijs uitreiken voor de beste thesis biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Alle studenten  afgestudeerd als master of als professionele bachelor van de promoties 2021 én 2022 aan een Vlaamse universiteit of hogeschool kunnen deelnemen.

Meer...

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug via www.nobl.be/agenda/all