2e transnationale onderzoekscall ICRAD “One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation”

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) hebben een toelagebudget voorzien voor de financiering van onderzoeker in Vlaanderen binnen de ICRAD oproep 'One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation'. De oproep is gepubliceerd op 1 oktober 2021 op de ICRAD-website en behelst een 2-staps evaluatieprocedure. De uiterste datum voor het indienen van de voorstellen is 15 december 2021.

De pre-proposals moeten betrekking hebben op een van volgende onderzoeksgebieden:

Onderzoeksgebied 1: Beter begrip van de interactie tussen dier en mens en omgeving

  •  Pathogeen (her)opkomst en gastheeradaptatie
  •  Interacties tussen gastheer en pathogeen

Onderzoeksgebied 2: Detectie en preventie

  • Vaccintechnologieplatforms 
  • Diagnostische technologieplatforms

Meer informatie over de call en:Second ICRAD call: Introductory Webinar - ICRAD en ICRAD-website