Eindrapport EIP-Agric focusgroep 'Reducing food loss on the farm'

De EIP-AGRI focusgroep "Reducing food loss on the farm", detecteerde de belangrijkste praktijken en technologieën op landbouwbedrijven die verliezen tot een minimum kunnen beperken. Het aanpakken van deze verliezen is een belangrijke maatschappelijke uitdaging en vormt een belangrijke pijler van de strategische ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN. Terwijl in westerse samenlevingen het grootste deel van de gedocumenteerde voedselverliezen/verspilling na het landbouwbedrijf plaatsvindt, is relatief weinig aandacht besteed aan verliezen op het landbouwbedrijf (vóór het landbouwbedrijf). Deze verliezen kunnen oplopen tot meer dan 10% van de totale productie en kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals inefficiënte landbouwactiviteiten, problemen bij de nakoming van productiecontracten en een gebrek aan bewustzijn en bijgevolg ontoereikende rapportage (categorisering) van dergelijke verliezen. Het nieuwe tijdperk van de "digitale landbouw" is reeds begonnen en biedt nieuwe mogelijkheden om de omvang van de verliezen te kwantificeren, de operationele efficiëntie op het landbouwbedrijf te verbeteren en te zorgen voor een gedetailleerd toezicht op de activiteiten en de naleving van de voorschriften.

Het eindrapport van deze focusgroep vind je hier.

Bron: EIP-AGRI Focus Group Reducing food loss on the farm: Final report | EIP-AGRI (europa.eu)