NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken bepalen samen onderzoeksstrategie voor biologische landbouw en voeding in Vlaanderen

NOBL, CCBT en Biobedrijfsnetwerken publiceren voor het eerst samen een strategie voor onderzoek voor de biologische landbouw in Vlaanderen.

De biosector definieerde eerst haar visie: een duurzame voedselproductie en –consumptie,  systemen die op eigen kracht en met een minimum aan input produceren in evenwicht met de ecologische en sociale draagkracht van hun natuurlijke omgeving. Een klemtoon ligt op een geïntegreerde aanpak, omdat de landbouw- en voedingssector een complex systeem is waar verschillende elementen en actoren sterk in relatie staan met elkaar.

De doelstellingen voor onderzoek zijn:

  • Enerzijds de biologische landbouw als agro-ecologische vorm van landbouw versterken, door inzicht te verwerven in het ontwikkelen van veerkrachtige productie- en ketensystemen.
  • Anderzijds een bijdrage leveren in het versterken en wetenschappelijk onderbouwen van de principes van biologische landbouw (de opbouw van bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit, de zorg voor het milieu, het dierenwelzijn, de gezondheid en de billijkheid) voor  een verduurzaming van de landbouw en de maatschappij in zijn geheel.

De onderzoeksstrategie zet hierbij in op ‘robuuste biologische productiesystemen’,  ‘flexibele biologische ketensystemen’ en  ‘kwaliteitsvolle voeding’. Deze drie actieterreinen die onderling een duidelijke samenhang vertonen, geven onderzoekers een leidraad in hoe zij de biologische sector en uiteindelijk ook de gangbare landbouw kunnen helpen om de visie concreet te maken.

De onderzoeksstrategie is hier terug te vinden.