De 7de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2017-2018 staat open

De 7de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2017-2018 is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is maandag 20 november 2017 om 12 uur.

Landbouw (LA)-trajecten zijn projecten gericht op de primaire sector, waar naast onderzoek ook activiteiten van kennisoverdracht en het toepassen van die kennis op bedrijven geïntegreerd worden in één project. De belangrijkste doelstelling van het programma LA-trajecten is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven uit de primaire sector, innovatieve oplossingen aan te bieden die op relatief korte termijn toegepast worden en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep.

Meer informatie over de oproep en de link met alle documenten voor de opmaak van een projectaanvraag, kan u terugvinden in het oproepdocument.

De uiterste datum voor de elektronische indiening van de projectaanvragen is maandag 20 november 2017 om 12 uur ‘s middags (landbouw@vlaio.be; max. 10 MB/e-mail).

Het agentschap heeft een infosessie georganiseerd op woensdag 20 september 2017. De presentatie kan u hier terugvinden.