FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert onderzoeksoproep 2019

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid. Alle Belgische onderzoeksinstellingen kunnen op deze oproep inschrijven.

Naast een oproep voor onderzoeksprojecten rond vastgelegde thema’s (RT: Targeted Research) is het mogelijk onderzoeksvoorstellen in te dienen rond onderwerpen door onderzoekers zelf bepaald (RF: Free Research).

De richtlijnen voor het indienen van nieuwe thematische en vrije onderzoeksprojecten voor het jaar 2019 zijn nu beschikbaar op www.health.belgium.be/contractueelonderzoek.

Fase 1: de uiterste datum voor het indienen van de RF-intentieverklaringen is dinsdag 24 april 2018 om 12u 's middags stipt. 

Fase 2: de uiterste datum voor het indienen van de gedetailleerde RF-projectvoorstellen voor de geselecteerde projecten is woensdag  23 mei 2018om 12 u 's middags stipt.

Bron: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu