Oproep 2018 demonstratieprojecten rond duurzame landbouw

Verenigingen die erkend zijn als ‘centrum voor de sensibilisering rond meer duurzame landbouw’ kunnen tot uiterlijk vrijdag 13 juli 2018 bij het Departement Landbouw en Visserij demonstratieprojecten indienen rond de thema’s:

  • data en digitalisering
  • een preventieve gezondheidszorg met het oog op het verminderde gebruik van geneesmiddelen
  • Integrated Pest Management (IPM)

Demonstratieprojecten maken land- en tuinbouwers bewust van de nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken.

Het maximumbedrag van de subsidie bedraagt 100.000 euro per project. De uitvoeringsperiode van de demonstratieprojecten bedraagt maximaal twee jaar en gaat ten vroegste in op 1 januari 2019 en ten laatste op 1 juli 2019. De projecten lopen uiterlijk tot 30 juni 2021.

Meer informatie over de thema’s vindt u op de website www.vlaanderen.be/landbouw/demo onder ‘Oproep 2018’.

U vindt er ook het aanvraagformulier en de handleiding voor de aanvraag van de subsidie.

De projectaanvragen moeten ingediend worden via demonstratieprojecten@lv.vlaanderen.be.