NOBL-bericht: november 2016

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek in 2016 onder de aandacht.

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

 

In de kijker

NOBL Studienamiddag “Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek” op 30 november 2016!

Op woensdag 30 november 2016 nodigt NOBL onderzoekers uit om samen na te denken over uitdagingen en kansen voor Vlaams en Europees onderzoek. De huidige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij vormen de context. Wij richten ons hierbij naar onderzoekers uit een brede waaier van disciplines en met uiteenlopende expertises: van de bodem tot de koe, van de boer tot de consument. Ook beleidsmakers, landbouwers, marktdeelnemers, onderzoekfinanciers en alle andere geïnteresseerden die het onderzoek voor de biologische landbouw mee willen vorm geven, zijn van harte welkom.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Vooraankondiging: COREOrganic ERA-NET Cofund lanceert projectoproep voor onderzoek voor de biologische landbouw begin december!

Samen met 25 partners uit 19 landen bereidde het COREOrganic ERA-NET CoFund een gezamenlijke oproep voor transnationaal onderzoek voor de biologische landbouw in Europa voor. Het totale budget van deze nieuwe oproep bedraagt ongeveer 14,5 miljoen € (incl top-up funds vanuit EU).

Het Departement Landbouw en Visserij, als partner voor Vlaanderen in het ERA netwerk, zal hierbij 198.000 € ter beschikking stellen voor Vlaamse onderzoekers binnen transnationale onderzoeksconsortia rond de thema’s ’gespecialiseerde en intensieve plantaardige productiesystemen’ en ‘robuuste dierlijke productiesystemen’.

De definitieve oproep wordt verwacht begin december. Het indienen van projectvoorstellen verloopt via een 2 stap-procedure. De deadline voor het indienen van pre-proposals is voorzien op 1 maart. Voorlopige details rond de oproep en de voorwaarden voor indienen van projectvoorstellen kan u reeds hier nalezen.

Meer…

 

Agenda

19th Organic World Congress , 9-11 november 2017, New Dehli (India)

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC), het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscussiëren van de actualiteit van de dag in de sector en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.

Deadline voor indienen van abstracts is 30 november 2016!

Meer...

Symposium: Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen, 15 november 2016, Brussel

Op vrijdag 25 november organiseert het Wetenschappelijk Comité van het FAVV een symposium over voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen. Doel is een dialoog te creëren tussen stakeholders. In de voormiddag worden een aantal concrete voorbeelden geschetst binnen een business-to-business, business-to-consumer en consumer-to-consumer context.  In de namiddag vinden er parallelle workshops plaats over deze thematiek. 

Meer…

Brokerage event COREOrganic projectoproep, 7 december 2016, Brussel

Op 7 december 2016 wordt een brokerage event georganiseerd in het kader van de COREOrganic Plus ERAnet projectoproep in Brussel. De thema's van deze oproep zullen in de loop van november bekend worden gemaakt. Tijdens dit event worden de thema’s en de indieningsprocedure van de call toegelicht. Het is ook een ideaal moment op potentiële internationale partners voor samenwerking te ontmoeten. Vlaanderen is partner in het COREOrganicERAnet en voorziet een budget voor Vlaamse onderzoekers.

Meer…

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda