NOBL-bericht: Maart 2017

Beste,
 
Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek onder de aandacht. Vanaf deze nieuwsbrief voeg ik er een rubriekje bij: ‘Gepubliceerd’. Hieronder worden publicaties onder de aandacht gebracht die recent gepubliceerd werden in wetenschappelijke tijdschriften. Heb je zelf onderzoek gepubliceerd? Laat het weten, dan zetten we dit gepast in de kijker.
 
Veel leesgenot,
Lieve, coördinator NOBL

 

In de kijker

EIP-Agri Service Point zoekt experten voor 2 nieuwe focusgroepen

Het EIP-AGRI Service Point lanceert opnieuw een oproep voor experten voor twee nieuwe focusgroepen. De onderwerpen van de focusgroepen zijn:

 • Grazing for carbon: deze Focusgroep heeft als doel de beheerspraktijken en bedrijfsmodellen te verkennen voor het verhogen van het koolstofgehalte van de bodem in begrazingssystemen
 • New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change

Meer…

Onderzoek en activiteiten FiBL in 2016

Nieuwsgierig naar het onderzoek en de activiteiten bij FiBL? Het Zwitserse onderzoeksinstituut voor biologische landbouw stelt zijn nieuw activiteitenverslag voor. In het verslag vind je informatie over onderzoek en activiteiten binnen de drie instituten onder FiBL: FiBL Zwitserland, FiBL Duitsland en FiBL Oostenrijk.

Meer…

 

Kansen voor onderzoek

Oproep projectvoorstellen binnen ICT-AGRI ERA-net

Het ICT-AGRI  ERA-Net lanceerde een nieuwe oproep voor onderzoeksprojecten: Call 2017 – Farm Management Systems for Precision Farming. VLAIO is partner voor Vlaanderen.

Het doel van de nieuwe oproep is bij te dragen aan de ontwikkeling van een eco-efficiënte, input-efficiënte en competitieve landbouw door een toenemend en verbeterd gebruik van ICT en robotica.

De 3 onderwerpen van de oproep zijn:

 1. Agricultural research on use of sensor data for decision support
 2. Development of applications for Precision Farming
 3. Cases of integration of third-party applications with Farm Management Systems

De deadline voor het indienen van voorstellen is 21 april 2017.

Meer…

 

Gepubliceerd

 

Agenda

4e NJF Organic conference: Organics for tomorrow’s food systems’, 19 – 21 juni 2017, Mikkeli, (Finland)

De conferentie heeft als doel een platform te creëren voor de uitwisseling van de nieuwste onderzoeksresultaten en onderzoeksmethoden binnen de volgende onderwerpen: duurzame biologische productie, biologische voeding, welzijn en gezondheid van de mens, biologisch in onze samenleving en biologisch als het voedingssysteem van de toekomst.

Deadline voor indienen van abstracts 31 maart 2017.

Meer…

VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes, 20 tot 23 juni 2017, Maribor (Slovenië)

De University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences en de International Society for Horticultural Science (ISHS) nodigen onderzoekers, producenten, adviseurs, beleidsmakers en andere geïnteresseerden uit voor het bijwonen van het “VII South-Eastern Europe Symposium on Vegetables and Potatoes” in Maribor, Slovenië van 20 tot 23 juni 2017.

Symposium sessies:

 • Production systems and quality of V&P,
 • Organic vegetable and potatoes production,
 • Short supply chains and other concepts of  vegetable and potatoes marketing,
 • Protected cultivation and GAP of greenhouse production on small farms,
 • Biodiversity,
 • Irrigation and plant water relations.

Deadline voor indienen van abstracts 31 Maart 2017!

Meer…

Opleidingsweek rond Agro ecologie, 8-11 mei 2017, Wanze (België)

Agrotopia nodigt Miguel Altieri uit voor een opleidingsweek rond agroecologie van 8 tot 12. De opleiding verloopt in het Engels. Ze vertrekt vanuit de basisprincipes van agroecologie maar zal dan verder focussen op gespecialiseerde aspecten in verband met bodem, plant en dierlijke productie, sociale en economische aspecten. Verschillend landbouw en voedselsystemen zullen geillustreerd worden. De opleidingsweek is gericht naar studenten, onderzoekers, landbouwers, adviseurs en iedereen geïnteresseerd in landbouw, agro-voedingssystemen en agroecologie.

Meer…

Conferentie 'Agroecology : past, present, future', 8 mei 2017, Wanze (België)

Agrotopia nodigt Miguel Altieri uit voor een internationale opleidingsweek rond agroecologie van 8 tot 12 mei 2017. Om dit uitzonderlijk bezoek aan België open te stellen voor een ruimer publiek organiseert Agrotopia op maandag 8 mei 2017 een conferentie met als onderwerp ‘Agroecology: Past, Present, Future’ .

Meer…

Summer School agroecologie en veehouderij, 26-29 juni 2017, Clermont-Ferrand (Frankrijk)

Interesse in agroecology systemen? En specifiek in veehouderij aspecten? Deze 4-daagse summer school biedt professionals en PhD’ers de mogelijkheid om in een relatief korte periode veel kennis en vaardigheden op te doen. Agroecology wordt steeds bekender als een duurzame oplossing voor de toekomst. Maatschappelijke- en milieuvraagstukken omtrent veehouderij geven aanleiding tot het anders organiseren van de veehouderij. Deze Summer School bekijkt agroecology vanuit een Europees perspectief.

Meer…

7e internationale conferentie 'Food Systems: Design and Innovation', 26-27 oktober 2017, Rome (Italië)

Op 26 en 27 oktober 2017 gaat aan de Roma Tre University (Rome, Italië) de 7e internationale conferentie door rond 'Food Studies' met als speciale focus voor de 2017 editie: Food Systems: Design and Innovation. De conferentie geeft aandacht aan verschillende aspecten in de voedselproductie- en voedselconsumptie. Belangrijke bezorgdheden hierbij zijn: Hoe duurzaam is ons huidig voedselsysteem? Hoe kunnen we de publieke perceptie over voeding en eetpatronen verbeteren? Hoe sturen we de politiek en het beleid rond voedselsystemen?

Meer...

OrgaTrop 2017: Internatonal Conference on Organic Agriculture in the Tropics: State-of-the Art, Challenges and Opportunities, Yogyakarta,Indonesië, 20-24 augustus 2017

Er is een dringende behoefte aan meer onderzoek, zowel fundamenteel als toegepast, op biologische landbouwpraktijken in tropische gebieden en een betere verspreiding van bestaande kennis naar personen in de praktijk. Biologische landbouw in de tropen kent een aantal specifieke uitdagingen dat een gerichte conferentie verantwoord. Het doel van de conferentie is het samenbrengen van onderzoekers, beleidsmakers en personen actief binnen de biologische landbouw om de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen te presenteren, en te bediscussiëren  hoe nieuwe en bestaande kennis op een efficiënte wijze kan toegepast worden om de verdere ontwikkeling van biologische landbouw te bevorderen.
 

International symposium ‘Microbe assisted crop production: Opportunities, challenges and needs’, 4-7 december 2017, Wenen (Oostenrijk)

Het symposium "Microbe-assisted crop production - opportunities, challenges and needs" (miCROPe 2017) omvat een brede waaier aan aspecten van basiskennis over het begrijpen van plant-microbe interacties tot microbiële producten in plantaardige productie. Het symposium heeft als doel het samenbrengen van wetenschappers, industrie evenals de publieke en landbouwsector om samen recente ontwikkelingen en toekomstige opportuniteiten binnen het gebied te bespreken.
 

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda