NOBL-bericht: September 2016

Beste,

Met deze nieuwsbrief plaatsen we gebeurtenissen, ontwikkelingen en activiteiten relevant voor onderzoek in de biologische landbouw en voeding in Vlaanderen in de kijker en brengen we kansen voor onderzoek in 2016 onder de aandacht.

Veel leesgenot,

Lieve, coördinator NOBL

Contact: info@nobl.be, www.nobl.be

In de kijker

NOBL Studienamiddag “Biomelk in opmars: nieuwe context en uitdagingen in onderzoek” op 30 november 2016, save the date!

Op woensdag 30 november 2016 nodigt NOBL onderzoekers uit om samen na te denken over uitdagingen en kansen voor Vlaams en Europees onderzoek. De huidige ontwikkelingen binnen de biologische melkveehouderij vormen de context. Wij richten ons hierbij naar onderzoekers uit een brede waaier van disciplines en met uiteenlopende expertises: van de bodem tot de koe, van de boer tot de consument. Ook beleidsmakers, landbouwers, marktdeelnemers, onderzoekfinanciers en alle andere geïnteresseerden die het onderzoek voor de biologische landbouw mee willen vorm geven, zijn van harte welkom.

Meer…

Stikstofdynamiek in relatie tot bodembeheer en bodemkwaliteit in de vollegrondsgroenteteelt

Tijdens zijn doctoraatsstudie (2009-2015) onderzocht Koen Willekens vanuit verschillende hoeken welke invloed bodemverbeterende maatregelen en bodemkwaliteit kunnen hebben op de stikstofbeschikbaarheid in de bodem en de stikstofbenutting door het gewas. De studie werd uitgevoerd op basis van een driejarige opvolging van gangbare groentepercelen en via meerjarige veldproeven bodembeheer in zowel een gangbaar als een biologisch groenteteeltsysteem.

Meer…

Inheemse planten als ontwormingsmiddel in de biologische geitenhouderij

Worminfecties kunnen de gezondheid en het welzijn van herkauwers bedreigen. Dit leidt zowel tot directe als indirecte verliezen: diarree, zwakte, verminderde groei en bloedarmoede kunnen mogelijke gevolgen zijn. Ook de melkproductie van de dieren kan sterk dalen. Bij erge besmettingen kan zelfs sterfte optreden. De dieren besmetten zich op de weide door opname van infectieuze larven. Tijdens een 2- jarig project aan HoGent werd de worminfectie in Vlaamse biogeiten nagegaan en de nematicide werking van een aantal inheemse planten getest.

Meer…

Kansen voor onderzoek

De 6de oproep Landbouw (LA)-Trajecten 2016-2017 staat open!

De 6de oproep voor projectaanvragen LA-trajecten 2016-2017 is opengesteld. De uiterste datum voor indiening is donderdag 24 november 2016 om 12 uur.

De kenmerken van het programma LA-trajecten zijn beschreven in de handleiding Landbouw-trajecten. Er is een template voor de opmaak van een projectaanvraag en -begroting voorzien.

Men organiseert op 3 oktober 2016 om 10.00u een infosessie voor de geïnteresseerde projectaanvragers. Deze infosessie vindt plaats in de Rubenszaal van het Anna Bijnsgebouw (VAC Antwerpen), Lange Kievitstraat 111-113 te 2018 Antwerpen.

Meer…

Herziening van H2020 Work Programme voor 2017 beschikbaar

De Europese Commissie heeft een herwerkte versie van het Horizon 2020 Work Programme for 2017 gepubliceerd.  Een aantal nieuwe oproepen en onderwerpen werden aan het programma toegevoegd.

De  SFS-07 call on organic breeding werd aangepast: ‘seed market transparency’ werd uit de call verwijderd, en een nieuw project zal moeten focussen of het veredelingsaspect.

Meer…

Agenda

2e CORE Organic Research Seminar, 18 oktober 2016, Bucharest (Roemenië)

Op 18 oktober 2016 stellen 14 CORE Organic projecten hun resultaten voor tijdens een COREOrganic onderzoeksseminarie in Bucharest (Roemenië). Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de lessons learned op het gebied van de generatie van kennis en het verspreiden van kennis. Er is ook mogelijkheid tot netwerken met het oog op toekomstige onderzoekssamenwerkingen.

Meer…

19th Organic World Congress , 9-11 november 2017, New Dehli (India)

Driejaarlijks heeft het Organic World Congress (OWC), het wereldwijd grootste en meest significantste treffen voor belanghebbende uit de biologische sector voor het bediscussiëren van de actualiteit van de dag in de sector en het wetenschappelijk onderzoek.

Het 19e OWC is opgebouwd rond vier conferentie tracks: Main Track, Farmers' Track, Scientific Track, and Marketing Track.

Deadline voor indienen van abstracts is 30 november 2016!

Meer...

FOOD 2030: Research & Innovation for Tomorrow’s Nutrition & Food Systems, 12-13 oktober 2016, Brussel

Op 12 en 13 oktober 2016 presenteert de  Europese Commissie zijn FOOD 2030 research and innovation policy stocktaking exercise.  FOOD 2030 wil onderzoeken wat nodig is om ons voedselsysteem te transformeren voor de toekomst en hierbij duurzaam, veerkrachtig, competitief, divers, verantwoordelijk en performant te zijn en te voorzien in beschikbare, gezonde en duurzame voeding en diëten voor iedereen.

Registratie is mogelijk tot 15 September 2016.

Meer…

BMEL/BLE Congress 'Pulses – Guides towards a more sustainable agriculture', 3-4 november 2016, Berlijn (Duitsland)

In kader van het internationaal jaar van de peulvruchten organiseert het Duitse federale ministerie voor voeding en landbouw (BMEL) en het Duitse federale bureau voor landbouw en voeding (BLE) het congres ‘Pulses –Paving the Way to a More Sustainable Form of Agriculture’.

Op het congres willen de organisatoren deelnemers informeren over de mijlpalen, tot nu toe bereikt, en de resultaten van de strategie voor eiwitgewassen in Duitsland.

Meer…

Symposium: Voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen, 15 november 2016, Brussel

Op vrijdag 25 november organiseert het Wetenschappelijk Comité van het FAVV een symposium over voedselveiligheid binnen een duurzame voedselketen. Doel is een dialoog te creëren tussen stakeholders. In de voormiddag worden een aantal concrete voorbeelden geschetst binnen een business-to-business, business-to-consumer en consumer-to-consumer context.  In de namiddag vinden er parallelle workshops plaats over deze thematiek. 

Meer…

Brokerage event COREOrganic projectoproep, 7 december 2016, Brussel

Op 7 december 2016 wordt een brokerage event georganiseerd in het kader van de COREOrganic Plus ERAnet projectoproep in Brussel. De thema's van deze oproep zullen in de loop van november bekend worden gemaakt. Tijdens dit event worden de thema’s en de indieningsprocedure van de call toegelicht. Het is ook een ideaal moment op potentiële internationale partners voor samenwerking te ontmoeten. Vlaanderen is partner in het COREOrganicERAnet en voorziet een budget voor Vlaamse onderzoekers.

Meer…

 

Meer nieuws relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je terug op www.nobl.be/nieuws

Meer activiteiten en evenementen relevant voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding vind je in de NOBL-agenda