Wie en wat is NOBL?

NOBL staat voor Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding.  In dit netwerk komt een kerngroep van actoren (onderzoekers, overheid, sector, kennisnetwerken,…) regelmatig samen met als doel het versterken van het landbouwonderzoek en de kenniscirculatie ten voordele van de biologische landbouw in Vlaanderen. 

Belangrijke doelstellingen van het netwerk zijn:

  • Coördinatie en aansturing van onderzoek voor de biologische landbouw en voeding
  • Bevorderen van interactie tussen onderzoekers
  • Bevorderen van interactie tussen onderzoekers en actoren uit de landbouw- en voedingsketen
  • Uitbreiden van internationale contacten
  • Ontsluiten van onderzoeksresultaten

NOBL werd in 2007 opgericht vanuit het beleidsdomein Landbouw en Visserij van de Vlaamse Overheid en wordt gecoördineerd door het Instituut voor Landbouw-, visserij-, en voedingsonderzoek (ILVO).

NOBL maakt samen met CCBT en Biobedrijfsnetwerken deel uit van het Vlaamse BioKennisNetwerk.

In NOBL zitten vertegenwoordigers van volgende organisaties:

 

Image

Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid
 

Image

Biobedrijfsnetwerken

Image

BioForum Vlaanderen

 

Image

Boerenbond

Image

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt

Image

Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, KU Leuven

Image

Faculteit bio-ingenieurswetenschappen, UGent

Image

HOGENT – onderzoekscentrum AgroFoodNature

Image

Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek

Image

INAGRO, afdeling biologische landbouw

Image

Thomas Moore Instituut

 

Image

Proefcentrum fruitteelt vzw

Image

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

  ImageImage

Proefbedrijf Pluimveehouderij

 

 

Flanders' Food

Flanders'Food

 

Image

Agro- en biotechnologie, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

 

Image Proefcentrum Pamel, onderzoeksinstelling voor aardbeienteelt en kleinfruit, Provincie Vlaams-Brabant
Logo hogeschool Vives

Hogeschool VIVES 

Proefstation voor de Groenteteelt Proefstation voor de Groenteteelt
Proefcentrum voor sierteelt Proefcentrum voor sierteelt