laatste nieuws

Het COREOrganic ERANet bekroonde de projecten FertilCrop en TILMAN-ORG als beste CORE Organic projecten uit een totaal van 33 projecten die de voorbije 15 jaar vanuit het ERAnet gefinancierd werden.

De prijs werd uitgereikt tijdens het recente CORE Organic 15th Anniversary Event, dat plaatsvond op 10 december in Bonn, Duitsland. Andreas Fliessbach, die FertilCrop* coördineerde, en Paul Mäder, die TILMAN-ORG* coördineerde, ontvingen de prijs, die werd geselecteerd op basis van vijf criteria:

Bij de cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kunnen opnieuw thematische (RT), vrije (RF) en transnationale Euphresco (RI) onderzoeksprojecten ingediend worden voor het dienstjaar 2021.

Meer informatie over deze oproep vind je via: http://www.health.belgium.be/nl/contractueelonderzoek onder de link “openstaande oproepen”.

Het ERA-Net SusCrop (Sustainable Crop production) lanceert een 2e oproep voor transnationale onderzoeksproject met topics die zeker ook kansen bieden voor onderzoek voor de biologische landbouw en voeding!

TPOrganics publiceerde in december een herziening van zijn strategische onderzoeks- en innovatieagenda voor de biologische landbouw en agroecologie. Het document beschrijft onderzoeks- en innovatieprioriteiten voor de biosector in Europa tot 2027. Met deze prioriteiten wil TPOrganics ervoor zorgen dat onderzoek en innovatie voor de biologische sector verder een plaats krijgt onder Horizon Europe. De biologische sector moet hierdoor in staat gesteld worden de noodzakelijke transitie naar een duurzame voedselproductie en landbouw in Europa te leiden.

De Plaatselijke Groep LEADER Grensregio Waasland lanceert een oproep naar ideeën voor koepelprojecten binnen de thema’s lokale voedselstrategieën en streekproducten, leefbare dorpen en streekidentiteit. De concrete inhoud van deze thema’s kan je vinden in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van de acties vermeld in de Lokale Ontwikkelingsstrategie.

De Plaatselijke Groep van het LEADER-gebied Vlaamse Ardennen lanceert een projectoproep binnen LEADER 2020 Oost-Vlaanderen. In de eerste stap doet de Plaatselijke Groep een open oproep naar projectideeën die verder kunnen worden uitgewerkt naar een koepelproject.

Het is van belang dat deze projectideeën:

De Plaatselijke Groep LEADER Meetjesland lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de leefkwaliteit op het platteland verbeteren. Het programma zet in op een aantal relevante thema's en acties die gebundeld zijn in de Lokale Ontwikkelingsstrategie. Projectaanmeldingen moeten aansluiten bij tenminste één van deze acties.

Goudsbloem of Calendula officinalis is een plant die zijn oorsprong vindt in het Middellandse Zeegebied. Het is een plant die gekend is om zijn bloemen met medicinale eigenschappen. In het project “Goudsbloem: een gouden kans” willen we goudsbloem uitrollen als een rendabel dubbeldoelgewas in de gangbare en biologische landbouw met een lokale afzet van de bloemen en zaden.

Kan een verbeterd bodembeheer de biodiversiteit in de bodem verrijken, en zo de stabiliteit en de weerbaarheid van de landbouw verbeteren? Dat is de centrale vraag binnen het project SoildiverAgro. Door die vraag te beantwoorden willen we bijdragen aan het oplossen van de economische, sociale en milieutechnische uitdagingen binnen de landbouw. Door de interactie tussen bodembiodiversiteit en gewassen te bevorderen, verbetert immers de plantengezondheid, -groei en –ontwikkeling, zijn minder externe inputs nodig en levert de landbouw meer ecosysteemdiensten.

ILVO is op zoek naar een doctoraatsstudent voor een H2020 project over welzijn van varkens en pluimvee gehouden onder biologische en vrije-uitloopsystemen. Meer informatie over de vacature vind je hier.

Solliciteren kan tot 15 februari 2020.

Pages

Subscribe to laatste nieuws