laatste nieuws

Het European Joint Programme “EJP SOIL - Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils” omvat 24 landen  met een algemene doelstelling om duurzame oplossingen voor landbouwbodembeheer aan te reiken die bjdragen tot belangrijke maatschappelijke uitdagingen waaronder klomaatverandering en de toekomstige voedselvoorziening. Eind april lanceert het consortium een eerste externe oproep voor onderzoeksprojecten.

 

De Plaatselijke Groepen van de regio’s Vlaamse Ardennen, Meetjesland en Grensregio Waasland lanceerden op 12 maart een oproep voor LEADER-projecten. Daarnaast wordt er een tweede oproep gelanceerd met de ongebruikte middelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020.

Van 22 maart 2021 tot en met 11 juni 2021 kunnen organisaties, verenigingen en bedrijven een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuur en Bos lanceren voor de vierde maal deze projectoproep.

In de afgelopen drie jaar heeft het Thuenen Institute of Organic Farming in Noord-Duitsland experimenten uitgevoerd met gezamenlijke en afzonderlijke beweiding van jongvee en vleeskippen in het kader van het project "MIX-ENABLE". Voorlopige resultaten geven aan dat de vleeskippen profiteren door minder verliezen als gevolg van roofvogels, terwijl er geen effect op het jongvee is gevonden.

De Vlaamse overheid maakt 300.000 euro vrij voor onderzoeksprojecten in de biologische landbouw. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei.

Heel wat nuttige informatie voor biologische landbouw en agroecologie is terug te vinden op de website van het Engelse Agricology project.