Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2022

 

 

 

 

Het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep naar projectvoorstellen voor onderzoek rond biologische landbouw. De geselecteerde onderzoeksprojecten worden gefinancierd met een budget van maximum 150.000 euro. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend tot en met 31 mei.

De projectvoorstellen moeten één van de volgende thema’s behandelen:

  1. Robuuste biologische productiesystemen-primaire productie: een systeemaanpak;
  2. Oplossingen voor extreme weersomstandigheden in biologische teeltsystemen door het werken aan bodemkwaliteit;
  3. Het beheersen van schimmelziekten aan de hand van agro-ecologische praktijken vanuit een systeemaanpak;
  4. Maatregelen voor minder ammoniakemissies in de biologische veehouderij vanuit een systeemgerichte aanpak.

Meer toelichting bij de verschillende thema’s is terug te vinden in de fiche PDFOnderzoeksthema's oproep onderzoek biologische landbouw 2022

Meer info over de indieningsvoorwaarden: :Oproep onderzoeksprojecten biolandbouw 2022 | Departement Landbouw & Visserij (vlaanderen.be)