Onderzoeksstrategie Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen 2018-2022

NOBL stelde samen met zijn partners binnen het Vlaams BioKennisNetwerk, CCBT en BBN, de ‘Biologische Landbouw & Voeding Vlaanderen: Onderzoeksstrategie 2018-2022’ op. Vanuit een visie op biolandbouw als basis van een agro-ecologisch voedingssysteem beschrijft de onderzoeksstrategie thematisch waar onderzoeksinspanningen kunnen bijdragen tot het creëren van enerzijds inzichten in de manier waarop robuuste en veerkrachtige agro-voedingssystemen zich kunnen ontwikkelen en anderzijds tot het begrijpen en wetenschappelijk onderbouwen van de sterktes van biolandbouw en voeding ter verduurzaming van landbouw en maatschappij in zijn geheel.

De onderzoeksnoden voor de biologische landbouw zijn ondergebracht binnen drie thema’s, die onderling samenhangen:

 1. robuuste biologische productiesystemen,
  1. primaire productie: een systeemaanpak
  2. innovatieve strategieën en technologieën
  3. biologische landbouw, natuur, landschap en omgeving
 2. flexibele biologische ketensystemen,
  1. socio-economie en maatschappij
  2. marktontwikkeling en consumptie
 3. kwaliteitsvolle voeding en verwerking

Voor het volledige document klik hier.

Bij het verwezenlijken van deze onderzoeksstrategie voor de biologische landbouw kiezen we voor het stimuleren van vraaggestuurd onderzoek, uitgevoerd via een co-creatief proces. Hierin is ruimte voor samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke disciplines en expertises. Landbouwers en andere actoren uit de keten worden actief betrokken bij het plannen en gezien als volwaardige partners bij het uitvoeren van het onderzoek. We sluiten ons hiermee aan bij de nieuwe ontwikkelingen binnen het regionale en Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. Een bottom-up aanpak en het betrekken van marktdeelnemers in het onderzoek worden cruciaal geacht om innovaties te creëren.

 • Meer weten over het organiseren van co-creatief onderzoek klik hier.
 • Meer weten over hoe werken met lerende netwerken klik hier.